Veel websites en advertentienetwerken zetten niet alleen tientallen cookies, ze bedienen zich ook van allerhande technieken om privacy-instellingen en cookieblokkades te omzeilen. Omdat de markt de privacybewuste consument geen keus laat, moet de overheid een streng Do Not Track-beleid afdwingen.

Tracking offensief

Dat betogen onderzoekers van de Berkeley universiteit na onderzoek van behavioural targeting en tracking. De afgelopen jaren heeft het gebruik van cookies, en vooral third party tracking cookies, een hoge vlucht genomen. In 2009 zette de top100 sites in de VS in totaal 3602 cookies, in 2011 was dit gestegen naar 5675.

97 van de honderd topsites bedienden zich van Google-cookies, waaronder ook DoubleClick tracking cookies. Van de top 100 maakten alleen Microsoft.com, UPS.com en Wikipedia.org geen gebruik van Google cookies.

Cookieblokkades omzeild

Het blokkeren van cookies is steeds vaker zinloos, omdat er een soort wapenwedloop is van nieuwe trackingmethoden. Flash-cookies raken langzaam uit de gratie, maar daarvoor in de plaats komen steeds vaker HTML5 local storage, ETag tracking, device fingerprinting en varianten op de beruchte evercookie.

De onderzoekers hekelen ook het breed omzeilen van de privacysettings in IE en Safari door vooral Google. Zo houden Google en andere advertentienetwerken zich al jarenlang niet aan het P3P-protocol, dat zit ingebakken in IE. Ook werd Google betrapt op het stiekem saboteren van de cookie-instellingen van Safari, door het laden van een onzichtbaar formulier. Deze zaak heeft Google bij de FTC afgekocht, al lopen er nog civiele procedures tegen het internetconcern.

Strenge wet in Nederland

Sinds begin juni heeft Nederland een strenge, maar zeer omstreden cookiewet die expliciete toestemming voor cookies verplicht. In de VS en ook in Brussel wordt al jaren gebroed op een mildere variant, de opt-out via een Do Not Track-knop in de browser.

In Amerika heeft de online marketingbranche regulering tot nog toe buiten de deur weten te houden. Consumenten kunnen immers best hun eigen privacykeuzes maken, is het argument. Maar de Berkeley-onderzoekers trekken een streep door die redenering.

Overheid VS moet ingrijpen

Ingrijpen door de overheid moet ervoor zorgen dat consumenten daadwerkelijk een keuze hebben, want de markt neigt er telkens weer naar om iedereen te kunnen volgen, ongeacht hun bezwaren, luidt de conclusie. “Deze studies tonen dat adverteerders telkens bereid zijn de instellingen op de computer van individuen te omzeilen, wat leidt tot meer tracking online."