In een blogpost schrijft Silverman dat zijn bedrijf niet op de hoogte was dat de TOM-Skype software, die gebruikt wordt in China, chatberichten logt en deze op een publiek toegankelijke server opslaat: "Wij gingen ervan uit dat het niet een protocol van TOM was om logs aan te leggen van chat berichten waarin bepaalde sleutelwoorden voorkomen". Verder schrijft hij dat er bij TOM navraag gedaan zal worden waarom TOM van de procedures is afgeweken.

Verplichte censuur

Silverman laat bovendien weten dat TOM op het verzoek van Skype het datalek heeft verholpen waarbij derden zichzelf toegang konden verschaffen tot de servers waar de chatberichten werden opgeslagen. Daarnaast schrijft hij dat er een uitgebreider onderzoek wordt ingesteld naar het uploaden en het opslaan van chatberichten bij TOM.

Net als andere ISP's in China is TOM verplicht om online communicatie te monitoren, zo schrijft Silverman. Maar hij was ervan overtuigd dat de TOM-Skype software alleen bepaalde woorden filterde van chatberichten en niet dat deze op een server worden opgeslagen, zo voegt hij toe.

TOM Group, het concern waar TOM Online onderdeel van is, heeft in een verklaring laten weten dat het zich houdt aan de Chinese wetgeving.