De mobiele operators Vodafone en T-Mobile geven bij een verzoek om realtime verkeersgegevens van sms-verkeer ongevraagd ook de inhoud van sms'jes af aan politie of AIVD, zo berichtte NRC Handelsblad afgelopen weekend. Daarmee handelen deze bedrijven "onjuist en mogelijk onrechtmatig", constateerde Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken onlangs al.

Zij schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding was een rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) waarin deze praktijk is aangekaart.

Ongrondwettig

Voor het doorspelen van de inhoud van gesprekken of sms'jes is expliciete toestemming van de rechter-commissaris of de minister (in het geval van de AIVD) vereist. De meeste tapverzoeken gaan daarom alleen om de verkeersgegevens, de zogenaamde 'stomme tap'.

Beide operators ontberen echter een filter dat realtime de verkeersgegevens van de inhoud van een sms'je kan scheiden. Om toch te voldoen aan de tapplicht geven Vodafone en T-Mobile daarom ook de inhoud van sms'jes door aan de politie of AIVD, ook al gaat het om een verzoek voor alleen de verkeersgegevens. Dit is echter in strijd met het onschendbare telefoongeheim zoals vastgelegd in artikel 13 van de Grondwet.

Bijvangst

KPN heeft wel een filter in functie dat de verkeersgegevens en inhoud van sms'jes kan splitsen. Dat gebeurt ook in realtime, laat het bedrijf weten. Zowel Vodafone als T-Mobile melden nu aan Webwereld druk bezig te zijn om een vergelijkbaar filter te installeren.

De AIVD beschouwt de ongevraagde sms'jes als "bijvangst". Om toch zoveel mogelijk het telefoongeheim te beschermen, heeft minister Ter Horst de Kamer beloofd dat de AIVD de ongevraagde sms'jes apart zal opslaan en niet zal gebruiken tot daar toestemming voor is verkregen.

Hoe de politie met de ongevraagde - en onterecht verkregen - sms'jes omgaat, is nog niet bekend. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken moet hierover nog uitsluitsel geven.