Edward Snowden kon zelf niet bij de topgeheime stukken, maar wist collega’s op het NSA-kantoor in Hawaii te overtuigen om hun wachtwoord aan hem af te staan in zijn rol als systeembeheerder. Dat meldt Reuters op basis van anonieme bronnen.

Collega's direct weg

Officieel is er geen commentaar, omdat er nog een diepgravend justitieel onderzoek loopt naar de exfiltratie van duizenden staatsgeheimen door Snowden. Autoriteiten zaten in het begin met de handen in het haar hoe Snowden hier aan gekomen was, aangezien hij ‘slechts’ een via Booz Hamilton ingehuurde contractant was.

Nu blijkt dat hij een sluwe social engineering heeft toegepast op de NSA-medewerkers, die formeel beter hadden moeten weten dan hun wachtwoord afstaan. Het zou om meer dan 20 collega’s gaan, die allemaal per direct van hun functie zijn ontheven.

Grote gevolgen

Sinds het unieke lek heeft de NSA de procedures voor medewerkers aanzienlijk aangescherpt. Sinds juni is een stroom onthullingen op gang gekomen, met internationale diplomatieke, politieke en technische consequenties.

Organisaties als de IETF en ICANN distantiëren zich van Amerika, een aantal Europese landen spreekt van een vertrouwensbreuk en onder meer in Nederland loopt er een rechtszaak tegen de Staat vanwege de illegale spionagepraktijken van de NSA en bevriende diensten.

Dit rapport lijkt de klokkenluiderstatus van Edward Snowden te ondermijnen. Lees hierover ook het artikel Is Snowden nog wel een klokkenluider?