Verschillende onderzoeken tonen aan dat sociale media en microblogs funest kunnen zijn voor een bedrijf, op meerdere vlakken.

Productiviteit omlaag

Het is onomstotelijk bewezen, de productiviteit van werknemers die gebruikmaken van social media neemt in rap tempo af naar gelang het gebruik van de tools. Is het voor medewerkers interessant om te weten welk ontbijt vrienden genoten hebben? Kunnen ze meer voor het bedrijf betekenen als ze lezen hoe een familielid zich op het toilet weet te vermaken? Waarschijnlijk niet.

Uit recent onderzoek gedaan in Groot-Brittannië blijkt dat Britse bedrijven samen elk jaar 1,5 miljard euro kwijt zijn door het gebruik van Twitter en andere sociale netwerksites. In het onderzoek werden 1460 kantoormedewerkers geïnterviewd. Meer dan de helft gaf aan onder werktijd gebruik te maken van netwerksites. Volgens de BBC besteden werknemers ongeveer 40 minuten per week aan social media.

Veiligheidsrisico’s

Veel bedrijven zijn al bezig met het blokkeren van Facebook en Hyves, maar bijvoorbeeld Twitter blijft vooralsnog buiten schot. Onterecht, want het kan leiden tot veiligheidsrisico’s en schade aan het bedrijf. Het is simpelweg onduidelijk wanneer iemand wellicht bedrijfsgeheimen plaatst en enorm moeilijk te vermijden dat bedrijfsgevoelige informatie naar het web lekt via social media. Consultant Philip Wicks van het Britse bedrijf Morse raadt bedrijven aan maatregelen te treffen. “Bedrijven moeten hun beleidsregels herzien om er zeker van te zijn dat gebruikers hun computer verantwoord gebruiken en alleen inzetten voor bedrijfsdoeleinden.”

Een andere trend is dat cybercriminelen nu speciaal virussen en phishing berichten schrijven voor sociale netwerken als Facebook. Gebruikers krijgen een mailtje van de site waarin ze gevraagd wordt het wachtwoord te resetten. Zijn ze eenvoudigweg niet bevoegd om Facebook te gebruiken op het werk, dan zullen ze het mailtje ook niet openen.

Relaties verslechteren

Op sociale netwerken plaatsen gebruikers meer dan eens een link, een plaatje of een video. Het kan zijn dat één of meerdere personen binnen het netwerk zich genoodzaakt voelen te reageren. Een hecht familielid (een nichtje bijvoorbeeld) reageert, daarna doet ook een collega een duit in het zakje. De twee raken in gesprek en voordat je het door hebt spreken beiden af voor een gezellige date. Was dit de bedoeling van het plaatsen van het videootje? Waarschijnlijk niet en in het meest ongunstige geval gaat het om een collega waarop niet iedereen al te dol is. Het gevolg: een verstoorde werkrelatie.

Ook tussen collega’s onderling kan het misgaan. Zo kunnen werknemers jaloers op elkaar worden of ontstaan digitale pesterijtjes bij collega’s die dat net even minder kunnen hebben. Niet iedereen denkt even goed na voordat hij of zij iets op een netwerksite neerzet. Een sociale netwerksite kan daarom als een bom onder zakelijke relaties fungeren.

Moreel verval

Tools als Twitter hebben hetzelfde effect op gebruikers als televisie heeft op beeldbuisklevers, namelijk dat grenzen vervagen en het moreel besef achteruit holt. Ook maken sociale media gebruikers onverschillig, menen Amerikaanse wetenschappers. De reden hiervan is dat de constante stroom informatie te snel gaat voor de hersenen en daarom de emotionele ontwikkeling van jonge mensen dwarsboomt. “Als dingen te snel gaan, zul je nooit volledig emoties en de psychische toestand van anderen begrijpen. Dat heeft implicaties voor de moraliteit”, aldus onderzoeker Mary Helen Immordino-Yang van de Universiteit van Zuid-Californië.

Bron: Computerworld.nl