Alle e-mailberichten die de abonnees van Solcon sturen en ontvangen worden automatisch gescand, waarbij de code die het virus activeert onschadelijk wordt gemaakt. De virusbestrijder waarvan Solcon gebruikmaakt is in staat om ruim 60.000 virussen te herkennen, waaronder uiteraard bijvoorbeeld Magistr en SirCam. De scanner – afkomstig van het relatief onbekende Roemeense RAV – wordt elke nacht geactualiseerd. Solcon stuurt de e-mail die een virus bevat wel door, maar deze kan bij de ontvanger geen schade meer aanrichten. De ontvanger krijgt tevens een mededeling dat in het bericht dat hij zojuist heeft ontvangen een virus is aangetroffen en is vernietigd. Wie een virus stuurt, krijgt hierover ook een mededeling. De provider – vooral bekend om haar gefilterde webtoegang waarvan ook de NCRV gebruikmaakt - onderschept naar eigen zeggen vanaf deze week al vele honderden e-mails per dag die een schadelijke code bevatten. Volgens Solcon-directeur Peter van der Vlies liep het de laatste tijd de spuigaten uit met virussen. "Onze klanten werden de vele virussen van de laatste tijd zat, en wijzelf eerlijk gezegd ook. De virusbestrijding wordt op een cruciale plek aangepakt, namelijk op de mailserver van de provider. We kunnen hierdoor tevens onze eigen systemen en ook onze helpdesk ontlasten." Van der Vlies hoopt dat ook andere providers overgaan tot soortgelijke maatregelen, zodat de verspreiding gezamenlijk kan worden teruggedrongen.

Privacy

De klanten zijn volgens de directeur zeer ingenomen met deze oplossing. "De scan verloopt geheel automatisch, dus de privacy is volledig gewaarborgd.'' Branchevereniging NLIP heeft geen officieel standpunt over het scannen van virussen bij de provider. "Elke ISP moet die extra diensten aanbieden waarvan ze denkt dat ze goed zijn", zo zegt Hans Leemans van de NLIP. "Als het maar duidelijk is voor de klant wat er gebeurt." Leemans waarschuwt wel voor een gevoel van schijnveiligheid: "Virusscanners zijn nooit honderd procent betrouwbaar." Van der Vlies beaamt dit: "Maar je doet in ieder geval iets. Veel klanten van ons hebben geen virusscanner, laat staan dat deze elke dag wordt ge-update, wat wij wel doen."