De online veiligheid en open karakter van het internet wordt onevenredig beïnvloed als het omstreden wetsvoorstel wordt aangenomen door het Amerikaanse Congres, zegt een van de voorzitters van de cybersecuritycommissie van datzelfde congres. Jim Langevin zei dat tegen de politieke nieuwssite Politico.

Langevin zegt onder meer dat de wet de pogingen om transparantie en online beveiliging hindert “doordat Amerikaanse bedrijven actief de websites van andere bedrijven laat sluiten zonder rechtbankbevel of overheidsbemoeienis."

'SOPA maakt DNSSEC illegaal'

Eerder meldden internetexperts al dat SOPA een gevaar voor de invoering van DNSSEC zou zijn. Het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksinstituut Sandia concludeerde dat SOPA een flinke vertraging betekent voor de wereldwijde invoering van DNSSEC. De computerexperts van dat lab hebben de in SOPA voorgestelde DNS-filtering (domain name system) onderzocht.

Het filteren of omleiden van DNS-verkeer bedreigt de cybersecurity van zowel de Verenigde Staten als de gehele wereld, vindt Sandia. Die "negatieve impact" geldt ook voor de werking van het internet als geheel. Cybercriminelen zetten DNS-omleiding namelijk al in voor kwaadaardige doeleinden. Het huidige DNS wordt daarom vervangen door het beter beveiligde DNSSEC, dat man-in-the-middle aanvallen moet voorkomen.

Ook Trend Micro sprak zijn zorgen al eerder uit. De beveiliging van DNSSEC zou juist de DNS-filtering die SOPA voorstaat kunnen hinderen en dus zou bij de uitvoering van SOPA de versleuteling van DNSSEC moeten worden uitgeschakeld. Totdat dat technisch mogelijk is, zou DNSSEC mogelijk nog niet worden ingevoerd. Wettelijk gezien zou DNSSEC immers een overtreding zijn van de bepalingen van SOPA.

Hoorzitting met experts

De tegenstanders van SOPA verzamelen zich ondertussen. Afgevaardigde Darrel Isa, Republikein en fervent tegenstander, organiseert een hoorzitting waarbij eindelijk de internet- en privacyexperts worden uitgenodigd. Hij heeft onder meer beveiligingsonderzoeker Daniel Kaminsky, Lanham Napier (ceo Rackspace) en de medeoprichter van Reddit Alxis Ohanian benaderd om hun zegje te komen doen.

Met name Ohanian is in zijn verzet zeer actief door onder meer de online community op te roepen tot een boycot van tophoster DoDaddy en het platbellen en -mailen van politieke voorstanders van SOPA.

Experts niet voor de commissie

De eerdere hoorzittingen werden gehouden voor de commissie dat het wetsvoorstel behandelt, maar de zeven experts zullen niet voor die commissie verschijnen. Wel staat de hoorzitting open voor alle Afgevaardigden die zich op de hoogte willen stellen van de argumenten van de tegenstanders.

Of de voorstanders, zoals de indiener van het wetsvoorstel Lamar Smith, eveneens een Republikein, op de uitnodiging ingaan is nog onbekend. Eerder weigerde Smith nog experts te vragen naar hun mening. De nieuwe hoorzitting moet over enkele weken plaats hebben.