Dat stelt SP-politica Arda Gerkens in voorstellen die zij morgen indient tijdens de evaluatie van het CBP in de Kamer. Gerkens vertelt dit alvast in een vraaggesprek met Webwereld.

Alleen nog èchte waakhond

Er ligt op dit moment een advies aan de Tweede Kamer om het CBP alleen nog maar een rol als toezichthouder te geven en de adviesfunctie bij een apart bestuursorgaan onder te brengen. Met die verandering kan wat Gerkens betreft meteen de macht van de toezichthouder worden uitgebreid en komt er veel meer handhaving.

“Als er minder taken zijn, blijven er mensen over die zich op toezicht kunnen richten”, stelt de politica tegenover Webwereld. Ook moet de waakhond echte tanden krijgen. “Kijk, een maximale boete van 4500 euro is natuurlijk een lachertje voor grote commerciële bedrijven. Daar kun je rekening mee houden. Die bedragen kunnen heel fors omhoog.”

Hard klachtrecht

Een ander punt ter verbetering, is dat het CBP actiever moet zijn bij klachten. Wanneer bijvoorbeeld inzage in persoonlijke gegevens en verbetering van die inzage niet soepel loopt, moet de burger bij de overheid hulp kunnen zoeken. “Dat moet je niet aan bedrijfstakken overlaten en hopen dat zelfregulering dit oppakt. Dit is een taak van de overheid.”

Gisteren werd nog duidelijk dat het CBP weigert een klacht van een reiziger te onderzoeken, die bezwaar had tegen het zeven jaar lang opslaan van alle reisbewegingen met de OV-chipkaart. Gerkens vindt die gang van zaken vreemd. “Het zou geestig zijn, als het niet zo triest was", verzucht ze. "Ik zal voor deze problematiek in het debat aandacht vragen."

Meldplicht datalekken

Ook eindigt wat haar betreft na het debat woensdag ook meteen de discussie over een meldplicht datalekken. Zij wijst erop dat eerder al is toegezegd dat bedrijven een incident met gevoelige gegevens moeten melden.

Gerkens wil dat met de herevaluatie nu ook meteen regelen. "Het bedrijf waarbij in de digitale systemen is ingebroken waardoor persoonsgegevens zijn gestolen, krijgt een meldplicht."

Geen helpdesk, maar concrete hulp

Het SP-kamerlid vindt het een goed idee dat bij de evaluatie wordt voorgesteld de waakhond-functie bij het CBP te laten en een nieuw orgaan op te richten voor advies. “Maar het idee om een helpdesk te maken, gaat mij niet ver genoeg. Je wilt geen telefonist die gesprekken afhandelt, maar iemand die echt inhoudelijk op zaken kan ingaan”, vertelt ze Webwereld. “Er moet een serieus informatie- en adviescentrum komen waar je ook met moeilijke vraagstukken terecht kunt.”

Als voorbeeld noemt ze een arts, die uit een gesprek opmaakt dat een agressieve partner een bedreiging voor het leven van de patiënt kan vormen. “Mag je dan wel of niet andere mensen op eigen houtje inschakelen en waar ligt de grens?”, vraagt ze. “Ik ga daar geen antwoord op geven, want dat hangt van de situatie af. Bij zo'n probleem wil je kunnen spreken met iemand die echt inhoudelijk op het probleem kan ingaan.”