De kamervragen zijn gesteld na een publicatie van Webwereld over een explosie van high-tech criminaliteit die wordt gesignaleerd door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Veel cyberaanvallen komen vanuit Nederland zelf, maar de opsporingsdienten vissen achter het net. Het KLPD constateert dat cybercrime in Nederland een 'onverminderde en exponentiële groei' laat zien. In sommige deelgebieden is er zelfs sprake van ieder jaar een verdubbeling.

De SP vraagt duidelijkheid aan de ministers van Economische Zaken (EZ) en Justitie. De partij wil opheldering over de huidige staat van cybercrime in Nederland en wil weten of de cijfers van het KLPD kloppen. Als dit zo is dan wil de SP dat het rapport met reactie van de ministers wordt besproken in de Tweede Kamer.

Internationale actie

Ook wordt aan de minister gevraagd precies uiteen te zetten wat er wordt gedaan om de groei van cybercriminaliteit in Nederland te bestrijden. De SP is van mening dat internetcriminaliteit internationaal moet worden aangepakt en vraagt de ministers zich sterk te maken voor een Europees actieplan. Dat zou idealiter opgesteld moeten worden met Europese collega's en Eurocommissaris Neelie Kroes.

Lobbyclub Bits of Freedom (BoF), die zich inzet voor digitale burgerrechten, stelt in een korte analyse dat het rapport van het KLPD ongenuanceerd is over de daadwerkelijke impact van cybercrime in vergelijking met andere criminaliteit in Nederland. "Met 901 geregistreerde misdrijven, maakt ‘computercriminaliteit’ 0.0007% van alle criminaliteit in Nederland uit. Niet bepaald veel", concludeert BoF naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). "Cybercrime moet niet gebagatelliseerd worden, maar het moet ook zeker niet overdreven worden."

Expertise vergroten

BoF adviseert eerst de expertise over cybercriminaliteit bij de politie te vergroten. Daarna kan er gekeken worden naar een vergroting van de bevoegdheden. De belangengroep vreest dat als eerst de bevoegdheden van de opsporingsinstanties worden verhoogd, de vrijheid van meningsuiting en privacy op het internet in gevaar komt. Dit kan gebeuren als een recent wetsvoorstel wordt goedgekeurd waarmee het OM de macht krijgt om zonder tussenkomst van de rechter sites offline te halen.