De politieke reacties volgen op de onthulling van Webwereld en Trouw op basis van nieuwe informatie over de contra-expertise naar de beveiliging van de OV-chipkaart. De stukken werden openbaar gemaakt na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Uit de vrijgegeven stukken blijkt dat een advies om te stoppen met de gekraakte kaart en deze te vervangen door een veilig alternatief, is veranderd in een advies om door te gaan en de problemen verder te onderzoeken.

Cruciale wijziging en spoeddebat

"Dit is een cruciale wijziging. De nieuwe formulering wordt gebruikt in het recente plan om door te gaan met de huidige chip zonder dat er een afweging wordt gemaakt om te zien of een andere aanpak misschien beter zou zijn", zegt Wynand Duyvendak (GroenLinks) in een reactie tegen Webwereld. "De vraag is op wiens instigatie deze wijziging is aangebracht. Daar moet snel duidelijkheid over komen."

"Ik vind dit een hele ernstige zaak. Ik ging er vanuit dat er onafhankelijk onderzoek werd gedaan", reageert Emile Roemer van de Socialistische Partij. "Voordat we verder kunnen gaan met het debat over de voortgang, wil ik opheldering hebben via een spoeddebat. Dat moet duidelijk worden, want als de Kamer fout is geïnformeerd dan is dat een hele ernstige zaak."

Onduidelijkheid wegnemen

Voor de Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ligt er nu de taak om veel onduidelijkheid weg te nemen. Het foutief informeren van de Tweede Kamer staat over het algemeen te boek als een politieke doodzonde.

Een voorlichter van het Ministerie zegt geen idee te hebben, waarom er diverse forse wijzigingen in de adviezen van het rapport zijn aangebracht. De uitvoerders van het onderzoek van de Royal University of London beweren niet onder druk te zijn gezet door TNO of Trans Link Systems (TLS), verantwoordelijk voor de introductie van de OV-chipkaart.

Onhandig

Wel blijkt uit de stukken dat er een reviewronde is geweest, waarbij ook Trans Link wijzigingen heeft voorgesteld. Dat bedrijf wil niet duidelijk maken wat zij aangepast wilde zien. Keith Mayes onderzoeker van de Royal University of London zegt op geen enkele manier onder druk te zijn gezet door TNO en TLS, maar maakt niet duidelijk wie wel voor de verandering verantwoordelijk is.

Het onderzoek is volgens hem objectief uitgevoerd. Volgens hem is het "slecht advies en tijdsverspilling tijdelijke versies van het voorlopig rapport te bestuderen". Hij is terugkijkend ongelukkig met de nummering 1.0 en 1.00, die doet vermoeden dat de verschillende conclusies worden verbloemd.

Wanneer de Tweede Kamer zich over die uitleg buigt is nog onduidelijk. Dan zal pas blijken of men ook genoegen neemt met de uitleg van het nieuwe advies.