Omtzigt (CDA) vraagt een interpellatie aan bij minister Schippers van Volksgezondheid naar aanleiding van het bericht op Webwereld afgelopen woensdag, waarin wordt gemeld dat de zorgsector aan een eigen Elektronisch Patiëntendossier (EPD) werkt. Nictiz, het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg, is daarover in gesprek met de zorgsector, dat graag met het eerder met behulp van overheidsgeld ontwikkelde landelijke schakelpunt (LSP) verder wil gaan.

Dat schakelpunt moet de bijna vijftig bestaande medische databases in het land kunnen koppelen. Daardoor zouden van patiënten de in verschillende databases opgeslagen medische gegevens aan elkaar worden geknoopt. De zorgsector gaat daarmee verder met het plan dat eerder door de Eerste Kamer is afgeschoten. Minister Schippers trok toen de handen af van het EPD en gaf Nictiz tot 11 juli de tijd om samen met de zorgsector een eigen plan te maken.

Niet voor het blok gezet

Maar de Tweede Kamer gaat per 30 juni op zomerreces en zou dus pas bij terugkomst worden geconfronteerd met zo’n private EPD. Omtzigt wil dat voorkomen met een spoeddebat, dat dus in de laatste week voor het zomerreces moet plaatsvinden. “Ik wil niet voor het blok worden gezet met een private EPD, waarvan de privacy niet goed is geborgd. Voordat we op reces gaan wil ik van de minister garanties over de privacywaarborg”, zegt Omzigt tegen Webwereld.

Omtzigt wil ook dat patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden aan tafel kunnen aanschuiven. Hij heeft dat in een motie vervat dat in een eerder debat, op 24 mei, is aangenomen. Minister Schippers wilde zo’n “breed maatschappelijk overleg” liever niet. Zij is bang voor een kakofonie aan meningen en sprak zelfs van een “Poolse landdag”.

De wereld zou te klein zijn

Dat ook zorgverzekeraars mogelijk toegang krijgen tot de medische gegevens, verwacht Omtzigt niet. “Dan zou de wereld te klein zijn.” Hij gaat de minister om duidelijkheid vragen wie er nu precies met Nictiz om tafel zitten. Hij vindt dat onder meer het CBP daarbij hoort te zijn om toe te zien op de privacy van de patiënten. Daarnaast vindt hij dat patiënten de mogelijkheid moeten krijgen om zich uit te schrijven voor opname binnen dat private EPD.