Hoofdofficier van Justitie Diederik Greive onderneemt actie op de naleving van de regels die gelden voor het plaatsen van beelden van verdachten en getuigen van misdrijven. De Hoofdofficier roept zijn landelijk overleg Opsporingsberichtgeving komende week bij elkaar om hierover te beraadslagen. In de afgelopen week werd bekend dat in Friesland een winkeldief werd vrijgesproken doordat het politiekorps zelf beelden van de dader had gepubliceerd op internet in plaats van volgens de regels toestemming te vragen aan het Openbaar Ministerie.

Daarnaast publiceerde het politiekorps Amsterdam-Amstelland foto's van mogelijke getuigen van een mishandeling op de Ferdinand Bolstraat, waarbij de toon van het bericht vergelijkbaar was met een opsporingsbericht naar daders. Hierin werd wel toestemming gevraagd aan het arrondissement Amsterdam van het OM, maar voor het plaatsen van foto's van getuigen blijken er geen duidelijke richtlijnen te bestaan.

Landelijk overleg over naleving regels

Het Parket-Generaal in den Haag wil nu tijdens het landelijk overleg de (naleving van) de richtlijnen scherper stellen. Ook wordt bekeken of er mogelijk richtlijnen moeten komen die de plaatsing van foto's van verdachten in verhouding brengt met de privacyregels, zoals bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens. “Dat het in Friesland niet goed is gegaan, is duidelijk", zegt woordvoerder Evert Boerstra van het Parket-Generaal in Den Haag. “Daar gaan we komende week dus even over praten."

Volgens Boerstra is bij het plaatsen van getuigenoproepen al het adagium dat er voorzichtig mee om moet worden gegaan, zeker als er over de kenmerken van die getuigen wordt gerept. “Ze moeten vooral door henzelf zijn te herkennen, niet door anderen. Ik wil nog niet ingaan om het specifieke geval in Amsterdam, maar zullen wel stilstaan of er binnen de regels is gehandeld en hoe we met dergelijke zaken moeten omgaan."

Ook het CBP komt in het geweer

Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt bij monde van woordvoerder Lysette Rutgers dat de waakhond bij het Openbaar Ministerie om opheldering gaat vragen over de publicatie van de foto's en de gedetailleerde omschrijving van de getuigen op de website van de Amsterdamse politie. Daarbij wil het vooral controleren of hiermee niet de Wet bescherming persoonsgegevens is overtreden.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer-fractie van de Partij van de Arbeid vragen gesteld over de Amsterdamse zaak aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De Kamerleden Oosenbrug en Marcouch willen van de minister weten of voor de bescherming van de privacy van (mogelijke) getuigen en verdachten verschillende regels of overwegingen gelden. “Zo ja, wat zijn de verschillen?" Oosenbrug en Marcouch vinden dat voor de bescherming van de privacy van getuigen onder strengere regels moeten gelden dan die voor verdachten. Verder willen ze van Opstelten weten hoe vaak dit soort getuigenoproepen met foto's voorkomen.