Huizinga vertelde dat ze geen overhaaste besluiten wil nemen ten aanzien van een mogelijke opvolger van de OV chipkaart. Het is volgens haar overduidelijk dat er een plan voor een nieuwe chip moet komen, maar zij wil eerst alle partijen horen.

De afgelopen maanden is de beveiliging van de Mifare Classic-chip die in de OV-chipkaart is toegepast herhaaldelijk gekraakt. Daarop liet Huizinga weten dat de geplande introductie voor januari 2009 waarschijnlijk wordt uitgesteld.

Wijnand Duyvendak van GroenLinks diende uiteindelijk een motie van wantrouwen in, die alleen door de VVD, PVV en de SP werd gesteund. De andere partijen, waaronder de regeringscoalitie, vonden de verklaring van de staatssecretaris voldoende. Volgens D66 zijn moties van wantrouwen "geen krokante tv snacks die je zomaar uitdeelt."

Informatie van vervoersbedrijven

Huizinga wil voor woensdag 23 april van de vervoersbedrijven horen hoe ver ze zijn met mogelijke migratieplannen. Ze sluit niet uit dat de huidige chipkaart alsnog wordt ingevoerd, maar dan moet er wel eerst een migratieplan komen voor het geval de chip door criminelen wordt gekraakt. Zij verwees naar de conclusies van de contra-expertise van de de Royal Holloway University of London (RHUL).

Wijnand Duyvendak van GroenLinks bestreed de interpretatie van de staatssecretaris: "De onderzoekers stellen duidelijk dat de huidige chip niet kan worden ingevoerd."

De Tweede Kamer eiste woensdag dat staatssecretaris van Verkeer de regie rond de OV-chipkaart alsnog naar zich toetrekt. In januari richtte Huizinga een regiegroep op met de partijen die de chipkaart moeten invoeren. De kamer vindt dat er sindsdien te weinig is gebeurd. Maar volgens Huizinga is zij niet de uitgever van de chipkaart. "Regie naar je toetrekken betekent niet: schuif maar op, dan ga ik jouw verantwoordelijkheden wel overnemen."

Paul de Krom van de VVD vroeg zich af waarom er nog altijd geen noodplan ligt. Hij vergeleek de staatsscretraris met "een konijntje dat gevangen zit in de lichtbundel van een bus totdat ze wordt overreden".

Buckler-effect

Jan Mastwijk van regeringspartij CDA waarschuwde voor het Buckler-effect, waarbij de negatieve publiciteit het product de das omdoet. "Goed, het is wel geen Youp van 't Hek, maar een stel studenten die de zwakheden van de kaart heeft aangetoond. Maar we moeten hoeden voor een sfeer waarin het publiek zich van deze kaart afkeert."

Barry Madlener van de PVV wilde van de staatssecretaris weten of de leverancier van de chip niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een ondeugdelijk product.

Huizinga kreeg overigens bijval van de PvdA. Lia Roefs vond het allemaal teveel 'barbertje moet hangen'. "Vanmiddag zou de regiegroep bij elkaar komen, maar dat gaat dus nu niet door. Het is logisch dat je met zo'n project de betrokkenen hoort."