In 2003 werden er iets meer dan zeven miljoen pki-transacties uitgevoerd tussen de overheid en bedrijven. Eind 2005 was dit aantal met ruim 13 procent gestegen tot net geen acht miljoen stuks.

Dit blijkt uit de Overheid.nl Monitor 2005 van Advies.Overheid.nl. De stijging komt vooral door de toename van het aantal transacties met de Rijksdienst voor Wegverkeer, zoals het afmelden na een apk-keuring.

Ook de mogelijkheid via een beveiligde verbinding elektronisch gewaarmerkte documenten en jaarrekeningen van de Kamers van Koophandel te betrekken, mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dit aantal is sinds 2003 meer dan verdubbeld tot ruim 170.000 transacties.

In totaal hebben er in 2005 tussen de diverse overheidsdiensten en het bedrijfsleven 7.986.000 transacties plaatsgevonden. Dit aantal verbleekt echter bij het aantal van ruim 109 miljoen transacties tussen overheidsdiensten onderling. De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) neemt met 100 miljoen stuks hiervan het overgrote deel voor zijn rekening.

Bron: Techworld