Het probleem lijkt te zijn begonnen rond vier uur vanmiddag in het zogenaamde DRS-4-systeem en zorgt ervoor dat het registreren van nieuwe domeinen niet mogelijk is. Er is geen fall-backscenario in werking getreden, terwijl eerst wel is geprobeerd over te schakelen op de backup-servers die bij provider BIT gehost staan.

In een e-mail aan deelnemers schrijft de Stichting Internet Domeinregistratie, SIDN, dat aanvragen die per e-mail binnenkomen in een wachtrij worden geplaatst en op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld.

Geheimzinnigheid

Wat precies het probleem is, blijft onduidelijk. "We verwachten dat het op korte termijn is opgelost. Meer kan ik niet zeggen", vertelt voorlichtster Sylvia Kiewiet tegenover Webwereld. "We kunnen maandag pas meer informatie geven."

Voordat Kiewiet Webwereld te woord wilde staan, moest er spoedoverleg met de bedrijfsjurist plaatsvinden wat wel en niet mocht worden gezegd. Ook op de vraag of dit een beveiligingsincident betreft, kan de organisatie op dit moment geen antwoord geven.

In een tweede reactie van de communicatiemanager blijkt dat er geen beveiligingsincident speelt. "Er is een technisch probleem in de registratieapplicatie opgetreden", vertelt Lycke

Hoogeveen. "We zijn nu bezig de dienstverlening weer op gang te brengen, maar waarschijnlijk met beperkte functionaliteit." Volgens de organisatie zijn er geen gegevens verloren gegaan, maar zijn sommige verhuizingen van domeinen niet uitgevoerd.

Het systeem DRS-4 heeft een beladen historie, omdat er bij de upgrade van versie 3 naar 4 de nodige problemen waren. Toen liep een Oracle-cluster vast en is het probleem zo geëscaleerd dat de databasebouwer wereldwijd een patch beschikbaar moest maken. Tijdens een geplande recente update van versie 4 naar 4.1 was de dienstverlening een weekend niet beschikbaar.