Dat blijkt uit een studie van het internetonderzoeksbureau Pew Internet & American Life Project. Hoewel Amerikanen veel belang aan privacy op internet zeggen te hechten, blijken zij nauwelijks op de hoogte van zelfs de simpelste manieren waarop hun online gedrag gevolgd wordt. Van de ondervraagden blijkt bijvoorbeeld 56 procent niet te weten dat websites cookies plaatsen op de harde schijf van hun computer, waarmee een site en haar adverteerders informatie kan verzamelen over het surfgedrag. Slechts 10 procent van de ondervraagde internetgebruikers heeft stappen genomen om het plaatsen van cookies te blokkeren. Slechts 27 procent onderschrijft het argument van de adverteerdersbranche dat internetgebruikers zelf ook voordeel hebben van geplaatste cookies. Meer dan de helft (54 procent) vindt 'tracking' schadelijk omdat het hun privacy aantast. Van de ondervraagden vindt 86 procent dat internetters expliciet toestemming moeten hebben gegeven voordat websites persoonlijke informatie over hen mogen opslaan. Die visie druist volgens de onderzoekers in tegen het beleid dat de Amerikaanse regering enige weken geleden met een aantal grote internetadverteerders overeenkwam. Dat geeft bedrijven het recht informatie te gebruiken tenzij een internetgebruiker dat expliciet verboden heeft. Een relatief kleine groep van de internetters voert een 'guerrilla-tactiek' om haar privacy te beschermen. Zo geeft 24 procent van de internetgebruikers wel eens een valse naam of verkeerd adres op als zij zich bij een site moeten registreren. Slechts 9 procent heeft wel eens encryptie gebruikt om e-mail onleesbaar te maken en 5 procent heeft software gebruikt waarmee zij anoniem kunnen surfen. Het is de vraag wat het onderzoek precies waard is. Het instituut ondervroeg voor de studie 2117 Amerikanen, maar daaronder bevonden zich slechts 1017 internetgebruikers. Dat niet-internetters zich wel zorgen maken over privacy op het web, maar niet weten hoe die te beschermen of wat een cookie is lijkt een weinig opzienbarende bevinding.