Het Platform Internetveiligheid, onderdeel van overlegorgaan ECP-EPN, heeft documenten over de processen rondom de totstandkoming van het Nederlandse kinderpornofilter gepubliceerd. Dit is gebeurd op verzoek van Bits of Freedom (BoF), die graag zou zien dat het ontwikkelen van een dergelijk filter transparant gebeurt. De lobbygroep voor burgerrechten op internet zet vraagtekens bij de wenselijkheid en de effectiviteit van een dergelijk filter. Eerst zou die inzage achteraf komen, maar het platform besloot toch tussentijds inzicht te geven.

Ot van Daalen, directeur van BoF, is niet te spreken over de manier waarop dat gebeurt, het proces is nog steeds niet transparant genoeg. "Op cruciale onderdelen geven ze geen openheid, bovendien weten we niet of er documenten worden achtergehouden", zegt Van Daalen tegen Webwereld. Er wordt bijvoorbeeld geen openheid gegeven over de technische aspecten van een filter. Zolang dat onder de pet blijft is het vrijwel onmogelijk om de effectiviteit te beoordelen, aldus Van Daalen. "Ik vind het echt schandalig hoe geheim dit gebeurt."

Humeur moet geen rol spelen

"Als het via DNS wordt geblokkeerd is de blokkade veel makkelijker te omzeilen dan als dat via deep packet inspection wordt gedaan", legt hij uit. Deep packet inspectie maakt inbreuk op privacy van internetgebruikers, een DNS-blokkade niet.

In tweede instantie zegt een woordvoerster van het Platform Internetnetveiligheid dat er begonnen wordt met DNS-blokkkades. Later kan er nog overwogen worden om methodes als deep packet inspectie in te zetten. "Het is een vrij goed startpunt", zegt de woordvoerster. Deep packet inspection wordt niet uitgesloten. "Er wordt wel naar gekeken, maar dat is echt iets voor de toekomst.

Opsporing en vervolging

Ook zou BoF graag willen weten welke websites op de zwarte lijst komen. "Het gaat alleen om content die gehost wordt in landen waar de Nederlandse opsporingsautoriteiten geen middelen hebben voor opsporing en vervolging", schrijft het platform aan BoF (pdf). Zo zouden situaties als in in Groot-Brittanni├ź, waar Wikipedia werd geblokkeerd, voorkomen moeten worden. Van Daalen vraagt zich daarbij af wat er precies wordt bedoeld met "geen middelen hebben voor opsporing en vervolging".

Ook dit is een cruciaal punt vindt Van Daalen, dat veel beter gedefinieerd moet worden. "Je kan niet aan de hand van hoe je humeur is die dag bepalen of je Flickr wel of niet op die lijst gaat zetten."

Volgens de zegsvrouw van het platform gaat het om landen als Thailand en Uruguay waar het ministerie van Justitie geen afspraken mee heeft gemaakt. Naar andere landen worden zogenaamde "notice and take down"-verzoeken gestuurd. Hoe effectief die verzoeken zijn is niet bekend bij het platform.

Twijfel aan het nut

Het platform houdt verdere documenten het liefst nog even achter de hand. "U vraagt ook inzage in de concept- en finale overeenkomsten. Deze zijn echter nog dusdanig in ontwikkeling dat wij geen exemplaren openbaar willen laten circuleren", schrijft het platform aan BoF.Volgens de woordvoerster van het platform heeft het geen zin om voorlopige documenten vrij te geven, omdat "iedereen er dan weer wat over moet vinden", terwijl die de documenten een dag later waarschijnlijk alweer achterhaald zijn. Als de documenten definitief zijn, worden ze gepubliceerd.

Van Daalen hoopt dat het platform die inzage alsnog geeft. "Een platform dat pretendeert transparantie na te streven kan zich er niet op deze manier vanaf maken." Daarnaast hekelt hij ook de werking van het filter. Mensen die onbedoeld terecht komen op een site die kinderporno host, krijgen een stop teken te zien. Het Platform Internetveiligheid en BoF zijn het er wel over eens dat een blokkade zeker is te omzeilen.