In een open brief aan de Amerikaanse president Barack Obama pleiten acht grote techbedrijven voor een drastische herziening van de spionagewetten en een wereldwijd verbod op het massaal verzamelen van data. Een dergelijk verbod moet het vertrouwen van de mensheid in het internet weer terugbrengen, menen de bedrijven.

Techgiganten stellen 5 maatregelen voor

Microsoft, Apple, Google, AOL, Yahoo, LinkedIn, Twitter en Facebook hebben in een open brief, die vandaag wordt gepubliceerd onder meer in de New York Times, gepleit voor vijf maatregelen:

1. Een beperking op het mandaat van overheden om persoonlijke infomatie te verzamelen.

2. Het beter regelen van toezicht en verantwoording daarop.

3. Meer transparantie over overheidsopvragingen van data.

4. het respecteren van de vrijheid van informatieoverdracht.

5. Het vermijden van conflicten tussen bedrijven en overheden en overheden onderling.

VS moet wereldwijde hervorming leiden

De Verenigde Staten zouden daarin de leiding moeten nemen om deze hervorming wereldwijd door te voeren, vinden de techbedrijven. Hierin zouden overheden hun inlichingenbehoefte moeten aanpassen naar de grenzen van de wet, rekening moeten houden met de risico’s, openheid erover geven en het toezicht erop over moeten laten aan een onafhankelijke instantie.

Volgens de jurist van Microsoft, Brad Smith, zijn het vooral de onthullingen over het NSA-spionageschandaal die het vertrouwen van mensen in overheden schaden. de groep techbedrijven zou bezig zijn met een heel raamwerk aan basisprincipes dat moet leiden tot een grotere openheid en “ethisch beleid”.