"Het vinden van de juiste mensen wordt steeds lastiger en dat zal een steeds groter gevaar vormen voor de vele defensiesystemen waarvan software-ontwikkeling een onderdeel is", schrijft Darpa over het tekort aan it'ers in de Verenigde Staten. Darpa vreest dat het 'meedoen van Amerika op het internationale podium zal worden belemmerd als studenten te weinig snappen van nieuwe technologie'.

Steeds minder informaticastudenten

Darpa, een onderzoeksinstituut van het Pentagon, werkt aan voorstellen om meer jongeren te laten kiezen voor een technische loopbaan. Dat betreft dan de terreinen wetenschap, technologie en wiskunde, met nadruk op informatica. Het aantal nieuwe studenten informatica neemt in de VS al jaren flink af. Tussen 2003 en 2006 daalde het aantal aanmeldingen voor deze studierichting met 43 procent.

In het verleden heeft Darpa diverse publiciteitsstunts georganiseerd om de interesse in nieuwe technologie te versterken. Zo werd vorig jaar een jacht op rode weerballonnen georganiseerd. Maar een dergelijke actie was al gericht op bestaande 'nerds': winnaar van de wedstrijd was een team studenten van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology.

Jacht op middelbare scholieren

De komende jaren gaat Darpa zijn aandacht verschuiven naar jongere doelgroepen. Nieuwe campagnes zullen gericht zijn op middelbare scholieren. Daarbij pleit Darpa er opvallend genoeg niet voor om meer technische vakken op te nemen in het lespakket.

De benadering is juist gericht op activiteiten die buiten het reguliere schoolprogramma (extra curriculaire) vallen. Dit kan wel studiepunten opleveren. Het Amerikaanse instituut vraagt ook om plannen die ervoor moeten zorgen dat meer vrouwen en minderheden voor informatica kiezen.