De vorige test met NL-Alert was in februari en daarbij ging er nog van alles mis. Zo konden twee van de drie telecomproviders alleen 2G gebruiken. KPN was de enige die het 3G-netwerk kon inzetten. Bij twee van de drie providers deed zich vervolgens tijdens het versturen van het landelijke controlebericht een storing voor.

Dat schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vertelt er niet bij welke providers die storingen hadden. De oorzaak van die storingen zou inmiddels zijn weggenomen, meldt Opstelten. Pas op 4 november wordt het systeem, dat oorspronkelijk eind 2010 operationeel zou zijn, opnieuw landelijk getest.

'Geen garanties'

Opstelten heeft voor de geplande test van 6 mei aan de providers gevraagd of zij 100 procent kunnen garanderen dat er voldoende landelijke dekking is, inclusief 3G. Anders heeft een nieuwe test geen zin, zegt de bewindsman. “Deze garantie werd mij door twee van de drie providers in onvoldoende mate gegeven”, schrijft Opstelten aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de SP. Dat is reden genoeg de test af te blazen, ondanks dat T-Mobile te elfder ure toch nog kon melden dat zijn 3G-netwerk nu wel klaar is.

T-Mobile bij monde van woordvoerder Michael Vos zegt zich te verbazen over de woorden van Opstelten. "Het 3G-netwerk is al sinds 12 april klaar voor NL-Alert. T-Mobile heeft altijd bij de overheid aangegeven dat het de planning voor wat betreft de test zou halen. Dat is ook gebeurd. De overheid heeft -zonder enige afstemming- besloten de test af te blazen."

Het volgende controlebericht staat nu gepland in november. De bedoeling is dat dan 4 miljoen mensen het controlebericht ontvangen. Dat was in februari nog (naar schatting) 1,4 miljoen mensen. Dat kleine aantal was niet alleen te wijten aan de telecomproviders. Ook blijkt dat driekwart van de mensen het ontvangen van berichten van NL-Alert nog niet heeft ingesteld op zijn telefoon. Bovendien zijn veel smartphones er nog niet geschikt voor.

Dat is volgens Vodafone een van de redenen om NL-Alert via 3G nog niet in te schakelen, terwijl de telco dat technisch wel kan doen, zegt woordvoerder Richard Mes. "We hebben er echter voor gekozen dit niet te doen omdat we weten dat een groot aantal klanten hinder kan ondervinden van ‘rebootende’ toestellen zodra we de 3G Cellbroadcasting functionaliteit (de techniek achter NL-Alert) op het 3G-netwerk activeren."

Mes zegt dat Vodafone samenwerkt met de betreffende toestelfabrikanten aan een oplossing. "Op het moment dat de problemen voor onze klanten verholpen zijn zal Vodafone de 3G functionaliteit gefaseerd aanzetten."

Meer bekendheid

Maar Opstelten ziet daar snel verandering in, omdat fabrikanten steeds meer toestellen leveren waar het kanaal voor de berichten van NL-Alert al vooraf is ingesteld. Verder gaat Opstelten zich inspannen om meer bekendheid te geven aan NL-Alert en dan vooral stimuleren dat zoveel mogelijk burgers hun toestellen instellen.

Op de website van Nederland Veilig kan worden gecontroleerd welke toestellen er ondersteuning bieden en welke configuratie daarvoor nodig is.

Update 14.15: Commentaar van T-Mobile toegevoegd.

Update 15.55: Commmentaar van Vodafone toegevoegd.