De wet regelt dat privacygevoelige informatie als geslacht, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer, foto, maar ook bijvoorbeeld de bezochte school niet publiekelijk beschikbaar mogen zijn.

Gevangenisstraf

De wet is alles behalve vrijblijvend, want de regering heeft de maatregel in de strafrechtelijke sfeer getrokken. Hierdoor kunnen volgens AsiaMedia eigenaren van websites bij overtreding een gevangenisstraf van een half jaar en een boete van 60.000 Baht ofwel 1300 euro krijgen.

De webmasters krijgen van de minister een maand de tijd om de website zo aan te passen aan de nieuwe regels. Of Nederlandse sitebezitters ook bang moeten zijn, is maar helemaal de vraag. De kans op uitlevering is niet erg groot, omdat dit soort verdragen vereisen dat een daad in beide landen als een misdrijf wordt gezien. Onduidelijk is of de Thaise wet de ruimte biedt om buitenlanders hiervoor aan te houden zodra ze het land betreden.

Nederlandse grens op 16

Ook in Nederland werkt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan een richtlijn hoe persoonsgegevens op internet mogen worden gepubliceerd. In de voorlopige versie staat dat ouders toestemming moeten geven, wanneer iemand zich registreert die jonger is dan zestien jaar.

Volgens internetjurist Arnoud Engelfriet voldoen websites als TMF, Hyves en Myspace hier op dit moment niet aan. Ook het Habbohotel, dat zich juist richt op jeugd onder de 12 jaar, vraagt geen toestemming aan de ouders. Hij stelt vast dat de Nederlandse vertalers van het open-sourceproject phpBB voor de forumprogrammatuur zelfs adviseren de ingebouwde leeftijdscheck te verwijderen.

Al deze websites op dit moment technisch gesproken in overtreding van artikel 5 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, al zal dat niet direct tot problemen leiden. Het richtsnoer van het CBP is op dit moment nog niet definitief. De verwachting is dat de privacytoezichthouder in 2008, na publicatie van de richtlijnen in de Staatscourant, strenger zal gaan optreden tegen ongeoorloofd en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens op het internet.