Dit is althans de aanbeveling van een invloedrijke commissie van het Europees Parlement. Deze zogenoemde Citizens' Rights Committee stemde donderdag voor een voorstel waarbij het gebruik van cookies niet sterk aan banden wordt gelegd. Eind vorig jaar nam het parlement nog een voorstel aan waarbij het gebruik van cookies totaal zou worden verboden. Vanuit de markt van internetadverteerders bestond veel bezwaar hiertegen; een dergelijk verbod zou de industrie miljoenen euro's kosten. Een lobby van onder meer het Interactive Advertising Bureau was succesvol. De raad van telecomministers van de vijftien lidstaten besloten eerder dit jaar de tekst van het wetsvoorstel te wijzigen. Het idee van de raad was dat gebruikers gewaarschuwd moeten worden voordat websites een cookie installeren. De commissie van het europarlement gaat echter hier tegenin. Ook dit gaat volgens de commissie namelijk te ver: een verplichte waarschuwing vooraf is onwenselijk. Duidelijke informatie over het gebruik van cookies is overigens hierbij wel wenselijk. Het Europees Parlement stemt in mei over de voorstellen. De verwachting is dat het standpunt van de Citizens' Rights Committee wordt overgenomen. Verder onderstreepte de commissie de eerdere stellingname van het parlement wat spam betreft. Hier is het idee dat het aan de vijftien lidstaten moet worden overgelaten of adverteerders zich moeten houden aan opt-out of het strengere opt-in. Bij fax en sms zou echter sowieso opt-in moeten geld.en waarbij de toestemming vooraf van de ontvanger vereist is