De zorgsector heeft zich naar aanleiding van een oproep van de minister, vorige maand, zich toch nog verenigd om het benodigde geld bijeen te krijgen. Eerder kwam de sector nog miljoenen te kort. Nictiz, de ict-beheerder van de bestaande infrastructuur voor het EPD, zei 10 miljoen euro nodig te hebben en daar kon de sector niet aan komen.

Hoewel de minister eerder dit jaar zei haar handen van het hele EPD af te trekken en eventuele nieuwe initiatieven aan de zorgsector over te laten, zegt ze nu niet alleen 2,2 miljoen euro ter beschikking te stellen, maar tevens Nictiz te blijven subsidiëren in diverse taken rond het EPD. Die financiële ondersteuning gaat voornamelijk naar de standaardisatie van gegevensuitwisseling, zo schrijft de minister aan de Eerste Kamer.

Eerste Kamer heeft bedenkingen

Schippers zegt met de ondersteuning van het private EPD tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om de bestaande infrastructuur niet te laten vergaan. Maar vorige week heeft de Eerste Kamer gezegd dat die infrastructuur alleen de regionale uitwisseling van medische gegevens moet faciliteren. Het landelijke uitwisselen van gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) achtte de Eerste Kamer onwenselijk. Het nieuwe voorstel van de zorgsector gaat niettemin wel uit van landelijke uitwisseling van gegevens.

In een brief aan de minister zeggen de belangenverenigingen in de zorgsector voor de uitvoering van het EPD een Vereniging van Zorgaanbieders te willen oprichten. Van daaruit wordt een Servicecentrum ingericht, dat de exploitatie van de medische gegevens gaat doen. De bedoeling is dat over een jaar alle artsen, apothekers en ziekenhuizen aan het landelijke EPD gaan meedoen.

Artsen moeten meedoen

Deelname aan het landelijke EPD is niet verplicht, zo stellen de koepelorganisaties in de zorg in de brief, maar via allerlei maatregelen wordt de deelname van alle zorgaanbieders wel gestimuleerd. De verzekeraars worden hierin betrokken. De zorgverzekeraars gaan de deelname van individuele artsen en apothekers “meenemen" in hun tarieven, zo schrijven de koepelorganisaties.

“De zorgverzekeraars zijn bereid voor de apothekers en de ziekenhuizen de kosten van aansluiting op het LSP voor 2012 te vergoeden via de tarieven", zeggen de organisaties in de brief aan de minister. En om 100 procent aansluiting van de beroepsgroepen te bewerkstelligen, zullen diezelfde verzekeraars dat “betrekken bij de contractering voor 2013". De aansluiting van een arts op het landelijke EPD zou tot een hogere waardering in de kwaliteitsnorm leiden, wat weer financieel voordelig kan zijn in contracten met verzekeraars.

Patient heeft opt-in

Er komt tevens een Patiënten- en Consumentenraad. Die moet verplicht om advies worden gevraagd door de Vereniging van Zorgaanbieders. De raad moet borgen dat de patiënten zeggenschap krijgen over de gegevens in hun medische dossier. Burgers moeten expliciet toestemming geven aan de zorgaanbieder om de gegevens regionaal of landelijk beschikbaar te maken.

De verdere ontwikkeling van het private landelijke EPD staat op gespannen voet met de wens van de Eerste Kamer. De senaat schoot het EPD in het voorjaar af, onder meer vanwege zorgen om de beveiliging en de privacy van burgers. Vorige week nog schreef de Eerste Kamer een brief aan de minister waarin geëist werd dat uitwisseling van medische gegevens alleen regionaal mag gebeuren en dat het LSP niet mag worden hergebruikt. Nu zegt de minister dat het “gezien de tegenstellingen die onderdeel zijn van de opinies het onmogelijk is 100 procent recht te doen aan beide Kamers."