De ministers willen met het overleg meer details te weten komen over de aanvallen en de bestrijding ervan. Ook de Consumentenbond en Thuiswinkel.org zijn uitgenodigd. De voorman van de Nederlandse Vereniging van Banken, Boele Staal, vindt dat het Nederlandse betalingsverkeer tot de kritieke infrastructuur behoort en dus direct onder de beschermende vleugels van onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) moet vallen op het moment dat het in gevaar komt. Die rol heeft het NCSC al met bijvoorbeeld de energie-infrastructuur in Nederland.

Opstelten heeft tot nu toe altijd gezegd dat het een zaak is voor de banken zelf en vond dat zij tot nu toe te weinig aandacht hebben besteed aan de weerbaarheid tegen dergelijke aanvallen over het internet. Nu het probleem persisteert, gaat de minister bezien welke rol de overheid kan spelen naast het bijeenbrengen van expertise. Verder heeft de Tweede Kamer om opheldering gevraagd aan Opstelten en Dijsselbloem.

800.000 aanvragen per minuut

Volgens Boele Staal van de NVB kregen de servers van de ING tijdens de DDoS-aanvallen liefst 800.000 aanvragen per seconde te verwerken, waar dat normaal gesproken niet meer dan 10.000 maximaal zijn. Dat zei de voorzitter van de NVB in het tv-programma Pauw en Witteman gisteravond. Een dergelijke belasting kon het betalingssysteem niet aan. Inmiddels zegt de ING beter toegerust te zijn voor een dergelijke aanval en kan relatief snel het 'kwade' verkeer worden gescheiden van het normale verkeer van klanten.

Staal wees er nog eens op dat criminelen van de verwarring bij klanten gebruik proberen te maken door het versturen van phishing mails, waarbij klanten op slimme wijze worden overgehaald hun inloggegevens in te vullen op een vervalste ING-site. Staal zegt niet te weten of het hier om dezelfde criminelen gaat die de DDoS-aanvallen doen.

Webwinkeliers klagen steen en been

De webwinkeliers klagen inmiddels steen en been vanwege het mislopen van “tientallen miljoenen aan omzet" door het niet functioneren van vooral iDeal in de afgelopen weken. Niet alleen de DDoS-aanvallen verstoorden de werking van iDeal, ook deden zich andere storingen voor, vooral van de kant van ING.

Volgens Wijnand Jongen van branchevereniging Thuiswinkel.org kost elk uur dat iDeal niet werkt de webwinkelbranche tussen de 5 en 7 miljoen euro. Nu het alleen aan de kant van ING niet werkt, zou dat bedrag door drie kunnen worden gedeeld, zegt Jongen. De schade is volgens hem niet te verhalen, omdat onduidelijk is waar dat dan zou moeten.

Branche pleit voor ingrijpen minister

De Thuiswinkelorganisatie heeft al eerder gepleit voor ingrijpen van minister Opstelten. “Cybercrime in Nederland heeft zich in de afgelopen 10 jaar met name gefocust op bestrijding van terrorisme en kinderporno.

Het is tijd dat daar een derde bij komt, namelijk de grote aanvallen op de infrastructuur van ons land. DDoS-aanvallen zijn niet nieuw, het gebeurt al jaren. Op vragen van 'wie, waarom en waarvandaan' heeft de facto niemand antwoord. Als we al reageren is het reactief. Van een pro-actief, internationaal afgestemde aanpak lijkt vooralsnog geen sprake", is de kritiek van Jongen.