Deze voorspelling is gebaseerd op statistisch onderzoek dat het bedrijf heeft uitgevoerd tijdens verschillende verkiezingscycli. SonicWALL verzamelt dagelijks bijna één miljard zogenaamde "email reputation inputs" die het bedrijf toepast om nieuwe bedreigingen te kunnen signaleren.

Schatting is zelfs nog vrij laag

In 2004 voorspelde het bedrijf dat er in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen ongeveer 1,25 miljard politieke spamberichten verstuurd gingen worden, een verwachting die vervolgens uitkwam. SonicWALL gaat zo ver om te zeggen dat het een geschatte toename naar vijf miljard zelfs nog aan de lage kant is, zeker als er rekening wordt gehouden met de stijging van spam in het algemeen.

"Politieke spam is sinds de 'primaries' fel toegenomen, en dit zal de komende maand alleen nog maar vermeerderen. De afgelopen negentig dagen alleen al hebben we een verhoging van 20 procent opgemerkt", aldus Luc Eeckelaert, Managing Director van SonicWALL Benelux.

"Aangezien spam sowieso een wereldwijd probleem is dat zich vaak onmenselijk snel verspreidt, verwachten we ook behoorlijke uitlopers ervan hier bij ons in Europa". Met het tempo waarmee de politieke spam toeneemt verwacht Eeckelart dat rond de presidentsverkiezingen van 4 november 1 tot 2 procent van alle spam zal bestaan uit politieke spam.

Drie vormen politieke spam

SonicWALL onderscheidt drie vormen van politieke spam: de echte spam die de verkiezingen als trigger gebruikt om een mailontvanger een mailtje te laten openen, advocacy spam waarmee een bepaalde visie of mening wordt gepropageerd en scams zoals Phishing. Van alle politieke spam bestaat ongeveer 90 procent uit 'echte' spam, 7-8 procent is advocacy spam en 2-3 procent bestaat uit scams.