De Tweede Kamer heeft dinsdag verschillende moties aangenomen die de security van overheidssystemen moet verbeteren en een nieuw DigiNotar debacle moeten voorkomen. Maar een motie van D66 om te onderzoeken of er gebruik kan worden gemaakt van aangedragen kennis en lekmeldingen van hackers - zonder dat zij het risico lopen om vervolgd te worden - werd weggestemd.

Security moties aangenomen

Unaniem stemde het parlement voor een uitbreiding van de meldplicht bij datalekken en het in acht nemen van privacy en security bij het ontwerp van nieuwe ict-projecten. Ook moet de overheid zelf meer ict-kennis ontwikkelen, zodat ze minder afhankelijk wordt van externe partijen en kritischer kan aanbesteden. Verder moet Nederland “op internationaal niveau de urgentie van herziening van het certificaatsysteem aankaarten".

Hackers niet gewenst

Een motie om gebruik te maken van hackers haalde het echter niet, de coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV stemden tegen. Tijdens het debat twee weken geleden raadde zowel minister Donner (Binnenlandse Zaken) als minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) al de motie af.

“Ik moet nadrukkelijk zeggen dat het aannemen van deze motie door ons wordt ontraden omdat het niet kan. Wij maken graag gebruik van hackers, maar binnen de grenzen van onze rechtsstaat en binnen de grenzen die de wet ons toelaat", aldus Opstelten tijdens het debat.

Zelfs geen onderzoek

Kamerlid Wassila Hachchi (D66) vindt het wegstemmen van haar motie “heel erg jammer". Volgens Hachchi is de inhoud door de coalitiepartijen veel te zwart-wit gelezen, als zou de motie hackers carte blache geven.

“Maar het ging enkel om een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het gebruik van kennis van externe hackers. Maar het kabinet wil zich er überhaupt niet over buigen. Dat vind ik erg teleurstellend," aldus Hachchi tegenover Webwereld.

De stemming betekent ook mogelijk slecht nieuws voor het plan dat Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA) onlangs ontvouwde. Hij wil dat hackers klokkenluidersbescherming krijgen.

Twee moties van de SP, voor een parlementair onderzoek naar ict-falen en voor een vliegende brigade bij ict-rampen zijn tot nader order in de koelkast gezet, totdat het onderzoek naar 'DigiNotar' door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid is afgerond.