De zo geheten Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat een onderzoek doen naar “bepaalde aspecten van gegevensverwerking” door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. Ook gaat deze commissie de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD doorlichten.

Het gaat vooral om de mate waarop beide geheime diensten hun informatie halen “op het gebied van telecommunicatie”. Daarbij wordt gekeken naar vier aspecten. Het gaat om de reikwijdte van de bevoegdheden van de diensten in relatie tot de Grondwet en de rechten van de mens, de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de gegevens in relatie met de regels die daarvoor gelden, de uitwisseling van die gegevens met buitenlandse geheime diensten en de toetsing van die uitwisseling in relatie met de universele rechten van de mens zoals die in Europa gelden.

Wat is de aard en omvang van data fishing?

De commissie doet dat onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer (pdf). Die wil meer inzicht hebben in de aard en de omvang van de gegevensvergaring door de AIVD en de MIVD. Daarbij gaat het vooral om data fishing, het combineren van data, het opslaan ervan en de uitwisseling. De Tweede Kamer wil weten of dat allemaal wel mag van de wet. De kwestie is een heet hangijzer geworden na onthullingen over het Amerikaanse aftapprogramma PRISM.

De commissie meldt nu in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) dat het onderzoek naar verwachting in het najaar zal zijn afgerond. Na die afronding denkt de CTIVD nog drie maanden nodig te hebben voordat het eindrapport aan de Eerste en Tweede Kamer kan worden aangeboden.