De PvdA zoekt een meerderheid in de Tweede Kamer om de registratie van vingerafdrukken bij gemeenten af te schaffen. Dinsdag toonden veel fracties sympathie voor de aangekondigde motie van PvdA-tweede Kamerlid Pierre Heijnen. De fracties van PVV, GroenLinks, D66 en SP zetten met de PvdA kritische kanttekeningen bij de afgifte van vingerafdrukken en het opnemen van die biometrische gegevens in paspoorten en identiteitskaart.

Het afschaffen van de opname van vingerafdrukken in een chip op het paspoort is overigens niet zonder slag of stoot door de Tweede Kamer te beslissen. De Europese Unie heeft de invoering van het biometrisch paspoort enkele jaren geleden bepaald. Elke lidstaat moet dat paspoort met uitleesbare biometrische gegevens invoeren. De PvdA vindt de invoering eigenlijk zinloos omdat nog geen enkel land de biometrische gegevens uitleest aan de grens.

Tweede Kamer machteloos tegen EU

Minister Spies van Binnenlandse Zaken kan hoogstens een motie die oproept de registratie van vingerafdrukken af te schaffen, meenemen naar Brussel om daar de gevoelens van de Tweede Kamer kenbaar te maken. Spies heeft volgens de site Privacybarometer, dat een audio-opname heeft gemaakt van het algemeen overleg van de Tweede Kamer, gezegd dat zij verwacht weinig te bereiken in Brussel.

Overigens doet de Europese Commissie nog onderzoek naar de uitvoering door Nederland van de Europese richtlijnen. Dat onderzoek loopt al een tijd en vorige maand heeft Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) daarover nog vragen gesteld aan de Europese Commissie. Die wil pas reageren als de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, maar Eurocommissaris Malmstrom heeft al gezegd hard te willen ingrijpen als uit die resultaten blijkt dat het niet goed blijft gaan met het afnemen van de vingerafdrukken.

Binnen enkele maanden wetsvoorstel

Vorig jaar heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Donner al besloten de langdurige opname van vingerafdrukken in een database, eerst lokaal bij gemeenten en later in een centrale database, te stoppen. De bedoeling van de minister is binnen enkele maanden met een wetsvoorstel te komen om de Paspoortwet hiertoe aan te passen.

In dat wetsvoorstel wordt niet gesproken over complete afschaffing van de afname van vingerafdrukken bij de aanvraag van paspoorten. Wel zou in de nieuwe situatie twee in plaats van de huidige vier vingerafdrukken worden afgenomen, en zouden de opgeslagen afdrukken na de uitgifte van het paspoort worden vernietigd.

20 procent foutief

In een steekproef twee jaar geleden in Roermond bleek meer dan 20 procent van de afgenomen vingerafdrukken die in het paspoort werden opgenomen, van slechte kwaliteit en niet meer te herleiden tot de burger die het betreft.

Update 11.46: Pierre Heijnen (PvdA) gaat in conclaaf met VVD-collega Jeanine Hennis om de motie verder vorm te geven. Volgende week wordt de motie ingebracht in een plenaire zitting in de Tweede Kamer. Heijnen zegt te verwachten dat de motie Kamerbreed wordt gesteund.

"De bedoeling van de motie is om de discussie in Europa weer aan te zwengelen. Het onderzoek van de Europese Commissie zal daarin ondersteunend zijn", zegt Heijnen. "Ik verwacht dat als er wordt afgezien van vingerafdrukken in het paspoort, de uitwerking daarvan pas over enkele jaren is."

Heijnen wijst erop dat de bezwaren van Hennis over de uitvoerbaarheid wel terecht zijn. "We moeten niet de situatie krijgen dat als de Amerikanen bij de grenscontrole biometrische gegevens in het paspoort eisen, Nederlanders dan niet meer de Verenigde Staten in kunnen." Om dat te voorkomen is nieuw internationaal overleg nodig.