De motie om toch door te gaan is afgelopen donderdag ingediend door Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA) en Anne Mulder (VVD). De drie partijen hebben samen een Kamermeerderheid. De motie wordt naar het nu uitziet deze week nog behandeld in de Tweede Kamer.

De drie partijen reageren met de motie op het gegeven dat de medische sector onvoldoende interesse heeft in private voortzetting van de infrastructuur van het EPD. Huisartsen, ziekenhuizen en apothekers hadden tot vorige week de kans hun bereidheid uit te spreken om de kosten te dragen van een eigen landelijke netwerk om zo'n 50 lokale medische databases aan elkaar te knopen. Die bereidheid bleek onvoldoende.

Te weinig geld voor doorstart

Van de huisartsen heeft 52 procent zich aangemeld, van de apothekers 54 procent en van de huisartsenposten 74 procent. Die brengen 5,6 miljoen euro in het laatje. Om het EPD op te zetten en te beheren was ten minste 7,2 miljoen euro nodig, berekende Nictiz, de ict-organisatie die vanuit de overheid de regie had over de invoering van het EPD.

Het EPD, waar jaren aan is gesleuteld, werd dit voorjaar afgeschoten door de Eerste Kamer. Minister Edtih Schippers besloot vervolgens de handen van het EPD af te trekken en gaf Nictiz de opdracht te onderzoeken of een private doorstart door de zorgsector tot de mogelijkheden behoorde. Dat bleek dus niet het geval.

Per 1 januari stekker uit EPD

Nu de belangstelling van de medische sector niet voldoende is gebleken, trekt Nictiz per 1 januari de stekker uit het hele project. Het duurste en belangrijkste onderdeel dat dan verdwijnt is het zogeheten Landelijke Schakelpunt. Dat LSP is de ict-infrastructuur waarmee de patiëntengegevens uit de lokale medische databases landelijk konden worden uitgewisseld.

In een interview met Computable zegt directeur Gert-Jan van Boven dat het gaat om enkele servers die in twee datacenters staan. Die zouden niet kunnen worden hergebruikt. De hele technische infrastructuur zou per 1 januari verloren gaan. Volgens PvdA, CDA en VVD wordt hiermee een “ongewenste stap achteruit" gedaan, “die de zorgsector terugvoert naar het papieren tijdperk."

Protestbrieven naar de Kamer

Verschillende organisaties hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij protesteren tegen voortzetting van het EPD. Volgens Privacy First en de stichting KDVP, een organisatie van vrijgevestigde zorgverleners die waakt over de privacybelangen van patiënten, gaat de motie lijnrecht in tegen de wens van de Eerste Kamer. Privacy First pleit voor hergebruik van de LSP-technieken zonder dat die landelijk moeten worden gebruikt, maar liever regionaal. Vervolgens moeten patiënten zelf de keuze hebben daarin mee te doen.

De stichting KDVP vindt dat “beschikbare alternatieven niet serieus en grondig zijn onderzocht" en zegt dat centrale toegang tot medische persoonsgegevens “niet te beveiligen" valt. “Pleiten voor een doorstart van een dergelijk onveilig systeem kan niet anders worden getypeerd dan als een blijk van onvermogen", schrijft de stichting aan de Tweede Kamer.