Alhoewel Tweede Kamerleden van de sysadmins aan de slag mogen met Firefox of Chrome, worden sommige applicaties nog steeds alleen ondersteund in IE. Dit euvel kwam aan het licht in mei, na een groot lek in Internet Explorer. Dat leidde tot paniek en voor de zoveelste keer het advies om de browser, ten minste tijdelijk, te mijden.

Te afhankelijk van Microsoft?

Zo ook bij de Kamer. "Aanvankelijk adviseerde de Dienst Automatisering om Internet Explorer niet te gebruiken. Kamerbewoners die dat advies opvolgden, kregen bij gebruik van Parlis (parlementaire documentendatabase) de melding: "Parlis werkt alleen optimaal met Internet Explorer", staat te lezen in een verslag (pdf).

Dat brengt de Kamerleden tot de bredere vraag: "Is de Kamer niet te zeer afhankelijk is geworden van software van Microsoft, zoals Internet Explorer. In hoeverre worden alternatieven met opensourcesoftware overwogen?"

Nu ook Firefox en Chrome

Waarop het presidium antwoordt: "Het gebruik van open standaarden is een van de principes van de Tweede Kamer, maar op het moment dat software eenmaal gebruikt wordt, kan een bepaalde mate van afhankelijkheid ontstaan."

Als voorbeelden van open source wordt de Kamervragenapplicatie en het cms van Tweedekamer.nl aangehaald (Drupal). En jawel, naar aanleiding van het incident is ook Parlis "recent dusdanig aangepast dat alle functionaliteit ook beschikbaar is in de genoemde browsers Firefox en Chrome."