In een blogposting schrijft Twitter dat het tot nu toe content wereldwijd verwijderde om aan de wetgeving van de diverse landen te kunnen voldoen, maar dat het vanaf nu reactief content kan blokkeren waardoor die tweets niet meer te zien zijn in bepaalde landen. De rest van de wereld zou daar niets van merken.

Twitter wijst op wetgeving in Duitsland en Frankrijk. Daar is het verboden nazi-gerelateerde content te verspreiden. In Duitsland is het al zo dat Google zoekresultaten naar nazilectuur blokkeert. “Doordat we internationaal blijven groeien, komen we in landen die een andere kijk hebben op de vrijheid van meningsuiting", schrijft Twitter in het blog. “Sommigen verschillen zo van onze ideeën dat we daar niet kunnen bestaan." Dat slaat op andere landen dan Frankrijk en Duitsland, maar Twitter wordt niet specifiek in welke landen dat dan zijn.

'Zo veel mogelijk transparant'

Twitter zegt de blokkade zoveel mogelijk transparant te willen maken. Als content wordt geblokkeerd, wordt dat gecommuniceerd naar de verzender. Dan wordt er tevens bijgezegd waarom de tweet is geblokkeerd. Er is een website opgetuigd met partner Chilling Effects waarop binnengekomen “cease and desist"-verzoeken worden gemeld. Daar staan op dit moment hoofdzakelijk verzoeken in het kader van copyright op.

Een jaar geleden zei Twitter nog dat het geen tweets zou verwijderen vanwege de inhoud, met een verwijzing naar die zo belangrijk geachte vrijheid van meningsuiting en de bescherming van gebruikers. Dat meldde Twitter toen in het kader van de revoluties in de Arabische wereld. In die opstanden werd veelvuldig gebruik gemaakt van Twitter als communicatiemiddel.