In het tweede transparency report meldt Twitter dat het van de Verenigde Staten 815 verzoeken om informatie heeft gekregen betreffende 1145 accounts. De meeste verzoeken voor informatie werden vergezeld van een dagvaarding, 11 procent van een gerechtelijk bevel en 19 procent van een vordering tot doorzoeking (search warrant). De laatste is verplicht als het gaat om informatie die ouder is dan zes maanden. In recente gevallen voldoet een dagvaarding.

Twitter meldt nieuwe transparantie te willen nastreven over de verzoeken om data die van overheden worden verkregen. Liefst 81 procent van alle verzoeken komt vanuit de Verenigde Staten. Twitter mocht in 20 procent van die gevallen niks zeggen tegen de gebruikers zelf. In een kwart van de gevallen heeft Twitter de gebruikers op de hoogte gesteld. In alle andere gevallen vond Twitter het niet nodig de gebruikers een seintje te geven. Dat gebeurde in gevallen van urgentie van het geval of in het geval dat het verzoek niet kon en werd ingewilligd.

Onbekend hoeveel verzoeken zijn ingewilligd

Twitter vermeldt niet hoe veel van de verzoeken zijn ingewilligd of afgewezen. De opvragingen beperken zich in de meeste gevallen tot “basic information", wat inhoudt dat van een account het bijbehorende e-mailadres wordt gevraagd plus de bijbehorende IP-logs. Alleen met een warrant, een vordering tot doorzoeking dus, mag de inhoud van communicatie worden opgevraagd, ook van DM's.

De VS is met 815 verzoeken met verre afstand kampioen opvragingen. Daarna komen Japan (62), Brazilië (34), Groot-Brittannië (25) en Frankrijk (12). De rest van de landen die wel eens opvragingen doen zit onder de 10. Daaronder is Nederland. Opvallend is wel dat Nederland voor een derde verantwoordelijk is voor alle informatie die deels of geheel wordt geproduceerd op Twitter, meldt het transparency report.

Duizenden tweets eruit gefilterd

Veel meer dan overheidsopvragingen is het aantal Copyright Notices dat Twitter heeft ontvangen. Dat steeg van 3268 in het eerste half jaar naar 3378 in het tweede deel van 2012. In iets meer dan de helft (53 procent) van de gevallen werd inderdaad materiaal verwijderd. Het aantal gebruikers dat ermee had te maken was 7205. Ook meldt Twitter het aantal tweets dat niet door het filter kwam en de openbaarheid nooit hebben gehaald: 5557. De meeste verzoeken kwamen van Websheriff, Copyright Integrity en de RIAA.