Het gaat vooral om lekken die aanvallers in staat stellen DoS-aanvallen uit te voeren op de builds van Ubuntu versies 6.10, 7.04 en 7.10. Het gaat dan voornamelijk om aanvallen van lokale gebruikers, vooral in 6.10. Een daarvan (in ptrace) kan een infinite loop veroorzaken in 7.10. Secunia heeft de kritieke waarde van de patch als 'gemiddeld' bestempeld.

In de twee nieuwere versies zit verder een fout in bepaalde drivers met de ieee80211_rx functie, waardoor aanvallers van buiten met een gecorrumpeerde 802.11-frame een DoS kunnen veroorzaken. In 7.10 zit verder een kwetsbaarheid waarmee een aanvaller met een kwaadaardige TCP ACK een crash kan uitlokken. Bron: Techworld