Ondanks de aanwezigheid van kenners uit disciplines met tegenstrijdige belangen, wilde het vuurwerk niet echt losbarsten. Het debat - georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Internet Providers ( NLIP) en de Webgrrls - had als titel 'Privacy in het Digitale Tijdperk'. Centraal hierin stond het spanningsveld tussen het belang van de burger (privacy) en het 'algemeen belang' van de opsporingsdiensten. De twee polen werden vertegenwoordigd door privacyvoorvechter Maurice Wessling van Bits of Freedom en Alexander Patijn, raadsadviseur van het ministerie van Justitie. Hier tussenin bewoog zich Fred Eisner - voorzitter van de NLIP - die benadrukte zowel het belang van de internetter als van de providers in het oog te hebben. Dit is natuurlijk geen ideale situatie; Eisner vindt het eigenlijk onzin dat een branchevereniging als de NLIP moet opkomen voor de - in zijn ogen vaak laconieke - consument. De afwezigheid van een vertegenwoordiger van de Consumentenbond liet zich dan ook voelen. Voorman Wibo Koole van de bond moest verstek laten gaan wegens ziekte. Volgens Eisner is de gemiddelde internetter veel te laconiek met het klakkeloos invoeren van allerlei persoonlijke gegevens op internet, ondanks dat deze in woord zegt privacy hoog in het vaandel te dragen. Ook Patijn vindt dat men hierin minder laks moet zijn. Lakse overheid Niet alleen de consument laat het afweten, vindt Eisner, maar ook de overheid. "De overheid treedt veel te laks op. Bijvoorbeeld bij het optreden tegen spam. In Nederland is men kennelijk erg huiverig over het formuleren van anti-spamwetten. Zelfs in de Verenigde Staten zijn ze daar al verder mee." De enige optie is in de ogen van de NLIP een zogeheten opt-in systeem, waarbij de surfer expliciet moet aangeven dat hij post wil ontvangen. Opsporing Maurice Wessling maakt zich al tijden grote zorgen over een aantal wetsvoorstellen waarin opsporing prioriteit krijgt boven privacy. Een voorbeeld hiervan is de Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die de Nederlandse veiligheidsdiensten een aantal verreikende bevoegdheden geeft. "De BVD krijgt carte blanche bij het tappen van alle draadloze communicatie, bijvoorbeeld met keywords. Verder krijgt de dienst bevoegdheden om te hacken, mogen ze Trojaanse paarden aan computers toevoegen en mogen ze economische spionage verrichten", aldus een meer dan bezorgde Wessling. Echelon Zeer storend vindt Wessling het dat de Nederlandse regering weigert het bestaan van het Angelsaksische spionagenetwerk Echelon te onderzoeken. "De belangen van de Nederlandse burger staan op het spel. Eindelijk hebben we wat aan de BVD, en dan doen ze niets. Het is een zeer hypocriete opstelling, temeer daar het Europarlement Echelon wél onderzoekt." Alexander Patijn tot slot signaleerde in zijn praatje - net als zijn voorgangers - de tegenstrijdige belangen tussen bedrijven, burgers en overheid. Hier gaat Justitie volgens hem zeer zorgvuldig mee om. Het hierop volgende debat - met behalve de drie sprekers ook schrijfster Karin Spaink en Bernard Hulsman van de Registratiekamer leverde weinig op, behalve de constatering dat de burger toch ook zelf veel kan doen en zich terughoudender op het net moet begeven. Echelon of niet.