"Er is wetstechnisch een koppeling met het bel-me-niet-register. Daarom begint de Opta per 1 oktober met het handhaven van dit verbod", meldt woordvoerder Ruud Stevens van het ministerie van Economische Zaken. Hij legt aan Webwereld uit dat het deel van de aangepaste telecomwet dat bel-me-niet betreft, ook van toepassing is op het spamverbod.

Schade bedrijfsleven

"We hebben van onze kant een nadere beschouwing gedaan", aldus Stevens. Daaruit is de koppeling in de telecomwet gebleken. Dat is wel op de valreep voor de oorspronkelijke deadline gebeurd. Het verbod op ongewenste mail tussen bedrijven zou eigenlijk op 1 juli ingaan. Dat is nu opgeschort naar 1 oktober.

Staatssecretaris Heemskerk wil met die maatregel de schade beperken die spam veroorzaakt in het bedrijfsleven; bij mail-doorgevende internet providers en spam-ontvangende bedrijven. De OPTA kan overtreders boetes opleggen tot maximaal 450.000 euro. Wie toch ongevraagde mail krijgt, kan gemakkelijk een klacht indienen op spamklacht.nl.

Algemeen verbod

"Binnenkort komt er ook een Koninklijk Besluit hierover", geeft EZ-woordvoerder Stevens aan. Dat besluit is dan de formalisering van de nieuwe telecomwet, inclusief het nu uitgestelde zakelijke spamverbod. Nederland heeft dan een algemeen verbod op ongevraagde e-mail.

Het is namelijk al langer verboden om spam te versturen aan consumenten. Dat heeft echter weinig impact op ongewenste mail vanuit het buitenland. Die is veelal afkomstig van anonieme afzenders en komt ook vaak via botnetten van gekaapte pc's.

Opzegtermijn telecomcontract

De rest van de nieuwe telecomwet is wel vanaf komende maand van kracht. Samen met het spamverbod brengt de wetswijziging ook een verkorting voor het opzeggen van telecomcontracten voor consumenten. Die zijn nu nog gebonden aan opzegtermijnen van wel drie maanden. Dat wordt maximaal één maand.