Spies schrijft dat aan de Tweede Kamer. Eerder had ze al in een debat met de Kamer toezeggingen gedaan aan Kamerlid Hachchi (D66), die met een soortgelijk idee kwam. De studenten mogen de hacktesten alleen in een gecontroleerde omgeving doen. Daarbij zullen vooraf een aantal spelregels worden afgesproken, zoals over welke overheidsorganisaties meedoen, dat de hackers geen destructieve aanvallen mogen doen en dat alles gebeurt op basis van vertrouwelijkheid.

Met de hacktesten wil de minister “wederzijdse ervaring" opdoen. “De overheid kan profiteren van de kennis van de universiteiten en studenten leren van praktijkcases bij de overheid." Overigens worden er al hacktesten (pentesten) uitgevoerd door gespecialiseerde marktpartijen, onder meer met DigiD. “Ook zijn dit soort testen een jaarlijkse verplichting voor overheidsorganisaties die DigiD gebruiken", schrijft de minister.

Gegevens in overheidsdatabases inzien

Om identiteitsfraude beter tegen te gaan kondigt de minister aan dat burgers al hun gegevens moeten kunnen inzien in de vele overheidsdatabases. Dat kan dan via de portal mijnoverheid.nl. “ik ga onderzoeken of zij op een betrouwbare manier een correctieverzoek kunnen indienen als gegevens mogelijk niet kloppen." Dit om te voorkomen dat een ander juist op fraudeleuze wijze gegevens van een burger manipuleert.

Verder wijst de minister op de wildgroei aan kopieën van paspoorten van burgers. In het maatschappelijke verkeer wordt steeds vaker een kopie van een identiteitsbewijs gevraagd, zo constateert zij. In plaats van te wijzen op de regels en/of die regels aan te scherpen, wil de minister dat burgers voortaan op een kopie het doel en de datum schrijven, zodat iemand anders dat kopietje niet kan misbruiken.

Omvang identiteitsfraude onduidelijk

Omdat het de minister niet duidelijk is hoeveel identiteitsfraude eigenlijk voorkomt, wil zij een nieuw onderzoek als vervolg op een eerder onderzoek. Dat eerdere onderzoek was meer een steekproef en de minister werd uit de gegevens eigenlijk niet veel wijzer.

“De cijfers uit de steekproef konden niet worden bevestigd in een onderzoek bij bedrijven en overheidsorganisaties", schrijft ze. Dat laatste onderzoek gaf eveneens geen bruikbare informatie. Ze wil op de materie terugkomen als in 2013 het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten wordt geëvalueerd.