De motie van D66 keert zich tegen zowel de decentrale opslag als de beoogde centrale opslag. De decentrale opslag bij gemeenten is op dit moment gangbaar omdat burgers bij het aanvragen van een nieuw paspoort vingerafdrukken moeten afstaan. Die worden opgenomen in een chip binnen het pasoort.

De regering wil die vingerafdrukken ook hebben en centraal opslaan. De centraal opgeslagen gegevens kunnen dan worden gebruikt in de strijd tegen identiteitsfraude, onder meer met valse paspoorten. D66 vindt de opslag van de vingerafdrukken een inbreuk op de privacy van de burgers. Daarnaast is het volgens de democraten helemaal niet mogelijk dergelijke databases goed te beveiligen. “Ook is het onbekend wat er in de toekomst gebeurt met die gegevens.”

Geen afdruk, geen paspoort

Het afgeven van vingerafdrukken bij de aanvraag voor een nieuw paspoort is op dit moment verplicht. Als burgers weigeren mee te werken, krijgen ze geen reisdocument. Daartegen is onlangs voor de rechter in Maastricht een zaak aangespannen door een man die wel een paspoort nodig had vanwege zakelijke reizen, maar weigerde vingerafdrukken af te geven. De rechter stelde de man in het ongelijk.

Ook verschillende Utrechtenaren hebben protest aangetekend tegen het verplicht afgeven van vingerafdrukken. Burgemeester Aleid Wolfsen zei bij een van de gelegenheden dat een vingerafdruk “niet persoonlijk” is omdat “het niets zegt over iemand persoonlijkheid”. Die uitspraak deed nogal wat wenkbrauwen fronsen.

Een krachtig signaal

De aangenomen motie in Utrecht moet een “krachtig signaal” zijn naar minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner en de Tweede Kamer, zo zegt D66 Utrecht. In de Tweede Kamer wordt al langer gedebatteerd over nut en noodzaak van de centrale database. Over de decentrale opslag wordt nauwelijks nog gepraat.

D66 keert zich op verschillende niveau's tegen de opslag van vingerafdrukken. Zo heeft de Europese fractie de Europese Commissie gevraagd een onderzoek in te stellen naar de Nederlandse situatie en of die in strijd is met de Europese Rechten van de Mens. Hoe dat onderzoek vordert, is niet bekend.