Computerblad PCM heeft de eerdere onderzoeken van tv-programma's Zembla en Nova nog een dunnetjes overgedaan en noemt de uitkomst schokkend. De helft van de draadloze netwerken is niet of nauwelijks beveiligd en bij 5 procent van de wifi-netwerken ligt de potentiële privé-informatie voor het oprapen. Het computerblad heeft hiervoor naar eigen zeggen zes maanden onderzoek gedaan en in totaal zo´n 1000 kilometer afgelegd in woonwijken en bedrijfsparken. "Het binnendringen van andermans netwerk is kinderlijk eenvoudig", aldus PCM. "Wie met een gewoon notebook een rondje rijdt in een woonwijk of op een industrieterrein, ontdekt al snel tientallen draadloze netwerken." PCM trof op de onbeveiligde wifi-netwerken, naast de honderden digitale foto's, onder meer belastingaangiften, aanmaningen, cv's en zelfs een samenlevingscontract aan.

Niet nieuw

Dat de beveiliging van wifi-netwerken bij bedrijven en organisaties vaak te wensen overlaat, is niet nieuw. Zo wees een test van de BBC in het najaar van 2001 al eens uit dat in het financiële district van Londen tweederde van de wifi-netwerken wijdopen stond. Eveneens in 2001 liet een beveiligingsexpert in het actualiteitenprogramma Nova zien dat het kinderlijk eenvoudig was om het dataverkeer van de gemeentebelastingen Rotterdam, de Daniël den Hoed kliniek en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te onderscheppen. In juni van dit jaar bleek uit een inventarisatie van het tv-programma Zembla dat de draadloze netwerken van de KLM, Rijkswaterstaat en televisieprogramma 2Vandaag niet goed zijn beveiligd.