De oude versies van [email protected] kampen met een onvolkomenheid waardoor er misbruik zou kunnen worden gemaakt van de software. Door een buffer overrun in de netwerkcode van de clientsoftware kan een aanvaller in theorie gevoelige informatie over een getroffen systeem verzamelen. Het betreft een theoretisch lek, dat door de Nederlander Berend-Jan Wever is ontdekt. Via de site van [email protected] is inmiddels een nieuwe versie te downloaden: 3.08. Bij SETI zijn geen meldingen binnengekomen van daadwerkelijk getroffen deelnemers. Het [email protected] is het meest bekende initiatief ter wereld waarbij de gezamenlijke rekenkracht van computers wordt ingezet voor ingewikkelde berekeningen. Wereldwijd zijn er 4,3 miljoen gebruikers die hun computers beschikbaar stellen voor het speuren naar buitenaards leven. Tot nu toe zijn er geen hoopgevende resultaten. Uitgebreide informatie over het lek staat op de site van Wever.