Volgens de minister van Economische Zaken moet hij zich houden aan de afspraak met de Europese Commissie dat dergelijke documenten vertrouwelijk moeten blijven. “Nogmaals wil ik aangeven dat het gebruikelijk is dat internationale onderhandelingen ten behoeve van een handelsovereenkomst vertrouwelijk zijn."

"Dit is bovendien functioneel: dergelijke onderhandelingen hebben tot doel om een gedeeld resultaat te bereiken en vereisen enige mate van vertrouwelijkheid, opdat iedere partij zich vrij voelt om toezeggingen te doen en/of opties uit te proberen alvorens definitief met een overeenkomst in te stemmen", schrijft Verhagen aan de Kamer.

Tweede Kamer stelde ultimatum

De Tweede Kamer had onder leiding van Kees Verhoeven (D66) geëist dat de documenten openbaar moesten worden gemaakt. Als Verhagen dat vandaag voor 12 uur niet zou toezeggen, zou hij van de Tweede Kamer geen toestemming krijgen om namens Nederland te spreken over de antipiraterij-overeenkomst. Ook zou Verhagen zijn handtekening niet mogen zetten onder het verdrag.

Er is nu een gespannen situatie ontstaan. Binnenkort heeft Verhagen een sessie met de Wereldhandelsorganisatie WTO en daar staat ACTA vrijwel zeker op de agenda. Daarom wil de minister aankomende dinsdag tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer toch hierin een doorbraak forceren. “Als u vasthoudt aan uw inzet dat Nederland geen standpunt mag innemen tijdens de Raad, dan kan de EU vooralsnog het ACTA-verdrag niet ondertekenen, aangezien voor de beslissing tot ondertekening unanimiteit vereist is. Dat vind ik ongewenst."

Afbreuk aan goede reputatie

Het openbaar maken van de onderhandelingsdocumenten zou “afbreuk doen aan de goede reputatie en imago van Nederland als internationale onderhandelaar en zou de huidige internationale (economische) betrekkingen met derde landen, waaronder de andere ACTA-deelnemers, ondermijnen", schrijft Verhagen aan de Kamer.

“Ook zal het zonder twijfel een nadelig effect hebben op het wederzijdse vertrouwen en het vooruitzicht op toekomstige samenwerking, onder andere op het gebied van handelsbetrekkingen. Dit klemt te meer aangezien het geen Nederlandse, maar Europese en van andere ACTA-deelnemers afkomstige documenten zijn."

Tweede Kamer krijgt nog wet

Nederland moet het Anti-Counterfeiting Trade Agreement officieel goedkeuren, net als alle andere landen in de EU. De Europese Commissie kan dan in naam van alle aangesloten Europese landen een handtekening zetten onder het verdrag. De Tweede en Eerste Kamer krijgen een goedkeuringswet in het eerste kwartaal van volgend jaar onder de neus.

Volgens Verhagen heeft ACTA op zich geen invloed op de Nederlandse wetgeving. “Het creëert geen nieuwe verplichtingen of verwijdert waarborgen als voorzien in reeds bestaande wetgeving en de TRIPS/Doha-verklaring, maar zal meer bescherming op de markten van de andere ACTA-deelnemers brengen."