Het kabinet stelt dat het binnensmokkelen van op ACTA gebaseerde bepalingen binnen de handelsovereenkomst CETA wordt tegengehouden (PDF). Ook zullen ACTA-paragrafen die terugkeren in andere verdragen worden weggestemd.

Verzet tegen ACTA-varianten

De gewraakte ACTA-passages in de handelswet CETA waar het om gaat, zijn toegevoegd nog voordat het Europese Parlement het omstreden anti-piraterijverdrag naar de prullenbak verwees. Zo repte CETA over de verantwoordelijkheid van isp's om copyrighthouders te beschermen. Deze tekst is al geschrapt. CETA is de ontwerp-handelsovereenkomst tussen Canada en de EU.

Het kabinet gaat in antwoord op Kamervragen nog een stapje verder en belooft dat bepalingen die niet stroken met de uitkomst van de EU-stemming over ACTA zullen worden herzien of verwijderd. De twee kabinetsleden stellen dat “dit kabinet - in welk akkoord dan ook - niet akkoord gaat met bepalingen uit ACTA waar de Kamer zich tegen heeft uitgesproken."

Niet waterdicht

Internetvrijheidsorganisatie Bits of Freedom (BoF) is positief over de antwoorden. “Nederland geeft hiermee een duidelijk signaal en dient als voorbeeld voor andere landen", stelt woordvoerder Simone Halink van BoF. De organisatie riep Verhagen eerder op om tegen CETA te stemmen als de ACTA-bepalingen daarin waren opgenomen.

“Dit betekent nog niet dat we rustig kunnen slapen. De overheid is niet transparant over wanneer we worden geïnformeerd over het opduiken van ACTA-achtige passages", aldus Halink. “Het is dus niet helemaal waterdicht."

“Bovendien gaat het om dít kabinet. We hebben er wel vertrouwen in dat het nieuwe kabinet hetzelfde beleid gaat voeren, want in de verkiezingsprogramma's van de gekozen partijen komt de uitdrukkelijke wens terug dat ACTA van tafel moet." De woordvoerder stelt te hopen dat hiermee ACTA voorgoed van tafel is “maar we vertrouwen er niet volledig op."