Verhagen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het het kabinet raadzaam lijkt de stemming in het Europees Parlement over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement af te wachten voordat zij “nadere uitspraken" wil doen. Dit vanwege de “grote gevolgen" die de eventuele implementatie van ACTA in Europa zal hebben. Mocht het verdrag worden goedgekeurd op 4 juli dan kan dat gevolgen hebben voor Nederland. Dit ondanks het feit dat Nederland het omstreden verdrag niet getekend heeft.

Maar, zo schrijft Verhagen, “dit Kabinet zal in ieder geval, conform de wens van uw Kamer, geen stappen meer zetten die leiden tot de implementatie van ACTA in Nederland." Daarmee laat Verhagen de mogelijkheid nadrukkelijk open dat een volgend kabinet daar heel anders tegenaan kan kijken.

Verhagen voert opdracht Kamer uit

Verhagen zegt met de mededeling aan Eurocommissaris Neelie Kroes in de geest te handelen van de verschillende moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Onlangs werd een motie aangenomen van de PVV'ers Van Bemmel en Elissen die de regering opriepen ACTA niet te ondertekenen. Een motie van Schaart (VVD) en Verhoeven (D66) vroeg de regering het verdrag niet aan de Tweede Kamer aan te bieden ter ratificatie. Een eerder dit jaar ingediende motie van Arjan El Fassed (GroenLinks ) riep het Kabinet al op het verdrag te toetsen aan de grondrechten.

De toetsing aan de grondrechten wordt nu gedaan door het Europese Hof van Justitie. Dat oordeel zal zeker niet dit jaar verschijnen, zegt Verhagen. Daarom “zal dit Kabinet niet meer overgaan tot ondertekening van ACTA en daardoor kan de ratificatieprocedure ook niet gestart worden." El Fassed reageert verheugd: “Het is goed dat het Kabinet eieren voor zijn geld heeft gekozen. Ik heb gevraagd om ACTA te toetsen aan de grondrechten en vindt het verstandig dat de regering inziet dat ACTA die zekerheid niet biedt."

Volgende week finale stemming

Het antipiraterijverdrag ACTA is eigenlijk al zo goed als van tafel. De belangrijke EU-commissie voor Internationale Handel heeft ACTA al afgewezen. Dat duidt er sterk op dat ook het Europarlement dat doet. Eerder al kwamen vier andere parlementaire commissies tot een afwijzend oordeel. De plenaire stemming in het Europees Parlement is op 4 juli in Straatsburg.