De parlementscommissie Burgerlijke Vrijheden verwierp gisteravond in meerderheid een voorstel voor een internetfilter. Dat moest de EU-lidstaten verplichten de toegang tot sites met kinderporno te blokkeren. Het filtervoorstel van de Europese Commissie en de Raad van Ministers ging veel parlementsleden te ver. Eerder al lieten belangenorganisaties voor internetvrijheid in diverse Europese landen zich negatief uit over het plan.

Niet effectief

Een van de grootste bezwaren die de parlementsleden aandragen, is dat het blokkeren van sites niet effectief bijdraagt tot de bestrijding van dergelijke criminaliteit. Met een filter wordt het probleem verborgen en niet bestreden, zo was de gedeelde mening in de commissie.

Dat argument is eerder aangedragen door de Nederlandse belangenorganisatie Bits of Freedom (BoF). Criminele organisaties zijn zeer bedreven in het omzeilen van filters en blokkades. “Een Canadees meldpunt stelde al vast dat een site met kinderporno in 48 uur maar liefst 212 keer was verplaatst”, schrijft Bits of Freedom op de eigen site.

Europabrede protestactie

BoF heeft in de afgelopen weken samen met een hoop Nederlandse vrijwilligers meegedaan aan de Europabrede protestactie. Daarbij hebben voorvechters voor het vrije internet alle Europarlementariërs die zitting hebben in de commissie Burgerlijke Vrijheden platgebeld.

De vrees van veel voorvechters van internetvrijheid was dat overheden naast kinderporno ook andere, in hun ogen onwenselijke, content zouden blokkeren. “Dit besluit is een grote overwinning voor de internetvrijheid”, reageert Ot van Daalen van BoF. “Het verplicht stellen van internetfilters is gevaarlijke symboolpolitiek.”

Bestrijden, niet blokkeren

De Europarlementariërs hebben gisteren gepleit voor een meer effectieve bestrijding van kinderporno. “Dit soort beelden moet geheel van het internet verwijderd worden”, zegt Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks.

“De makers, uitbaters en gebruikers moeten worden bestraft. Dat is de effectieve aanpak. Daar moeten politie en justitie hun menskracht aan besteden.” Zij vindt verder dat nationale opsporingsdiensten veel beter met elkaar moeten samenwerken. “Per slot van rekening hebben vrijwel alle landen ter wereld verdragen tegen kindermisbruik ondertekend”, aldus Sargentini.

Landelijke filters mogen wel

Overigens staat het de lidstaten wel vrij om zelf een internetfilter in te stellen. Daartoe wilde een deel van de commissie Burgerlijke Vrijheden nog wel een beperkende voorwaarde stellen. Dat zou dan verplichte toetsing vooraf door een rechter zijn, maar die voorwaarde is door een meerderheid afgewezen.

Nu staat in het voorstel dat het instellen van een filter moet worden “geautoriseerd”, maar niet door wie. De eventuele landelijke filters moeten wel voldoen aan Europese en nationale wetten. Het Europese voorstel voor internetfilters, die dus niet verplicht zijn, moet nog wel officieel door het gehele Europese Parlement worden aangenomen.

'Nederland onwettig'

Sargentini: “De parlementscommissie heeft strikte voorwaarden geformuleerd voor landen die toch filters gebruiken: internetpagina’s blokkeren mag alleen als verwijdering van het verboden materiaal niet mogelijk is gebleken en als de wet erin voorziet. Dat standpunt heeft ook consequenties voor Nederland, waar een filter wordt ingevoerd zonder wettelijke basis.”

De Europarlementariër doelt daarmee op het plan van het vorige kabinet om samen met internetproviders te werken aan een internetfilter. Bits of Freedom protesteerde daar eerder al tegen, omdat “alle juridische waarborgen ontbreken.” Enkele jaren terug bleek overigens al dat de KLPD internetcontent blokkeerde zonder wettelijke bevoegdheid.