Vanaf eind 2011 moeten vingerafdrukken, DNA-profielen en kentekeninformatie gedeeld worden met alle EU-lidstaten. Deze informatie is door criminaliteitsbestrijders automatisch opvraagbaar uit de verschillende databanken van de verschillende EU-landen.

De informatie is automatisch opvraagbaar door verschillende opsporingsinstanties. Mocht een buitenlandse instantie bijvoorbeeld een crimineel in de kraag vatten dan kan zijn persoonlijke informatie, zoals het DNA-profiel of vingerafdrukken, geautomatiseerd vergeleken worden met data uit verschillende landen. Wordt er een overeenkomst (match) gevonden tussen twee databases, dan kan verdere persoonsinformatie worden opgevraagd indien die aanwezig is.

Verdrag van Prüm

Deze uitwisseling is vastgelegd in Europese wetgeving waar alle Europese lidstaten in 2011 aan moeten voldoen. De regeling heeft zijn oorsprong in het weinig bekende verdrag van Prüm, onderdeel van het Schengen-akkoord. Daarover is in 2005 onderhandeld door België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Nederland. Schengen is in het leven geroepen om vrij verkeer van personen tussen aangesloten landen te bewerkstelligen.

In 2008 is het verdrag van Prüm zonder stemming goedgekeurd door de Eerste Kamer en sindsdien wisselt Nederland automatisch persoonlijke informatie uit met verschillende Europese landen. Er zijn op dit moment 10 Europese landen die onderling DNA-informatie uitwisselen, vijf landen wisselen vingerafdrukken uit en zeven landen doen hetzelfde met kentekeninformatie en chassisnummers. Nederland is een van de voorlopers op dit gebied.

Nederland loopt voorop met data delen

Dit blijkt uit een meer dan 50 pagina's tellend document (pdf) van de Europese Commissie. Dat is deze week vrijgegeven om inzicht te geven in welke data er nu gedeeld wordt tussen Europese lidstaten enerzijds, en tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten anderzijds. Daaruit blijkt dat Duitsland tot en met 2009 in totaal 1158 DNA-profielen controleerde die overeenkwamen met een profiel in de Nederlandse database.

Nederland initieerde bijvoorbeeld ook de Financial Intelligence Unit (FIU). Een gedecentraliseerd computersysteem bedoeld voor het uitwisselen van financiële informatie. Informatie die nodig is voor het analyseren en onderzoeken van het witwassen van geld en voor het analyseren van de manieren waarop terroristen worden gefinancierd.

Verdere uitbreiding van data-uitwisseling

De Europese Commissie (EC) werkt op dit moment aan een nieuwe versie van het Schengen Informatie Systeem (SIS) waarmee data gedeeld moet worden tussen landen. SIS ll moet het mogelijk maken nog makkelijker vingerafdrukken, foto's en Europese arrestatiebevelen uit te wisselen en deze informatie beter aan elkaar te linken. De EC benadrukt dat de data-uitwisseling valt onder de huidige Europese regelgeving.

Ook de dataverbindingen in SIS ll zijn goed beveiligd, zegt de Commissie. Het verkeer loopt via het S-TESTA netwerk, ook bekend als 'Secure Trans-European Services for Telematics between Administrations'. Dat is een door de EC gefinancierd communicatienetwerk dat "beveiligde en versleutelde uitwisseling van informatie tussen nationale overheden en EU-instituten mogelijk maakt".

Naast de Europese lidstaten krijgen ook Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland toegang tot SIS ll.

Openheid voor burgers

Het uitgebreide document over de uitwisseling van persoonlijke data - waaruit hierboven slechts een aantal voorbeelden zijn opgesomd - verschijnt tegelijkertijd met een nieuwe set Europese regels waarin de EC gedwongen wordt opener te zijn over het delen van data over Europese burgers. "Burgers moeten het recht hebben te weten welke persoonlijke data van hun bewaard en uitgewisseld wordt", zegt Cecilia Malmström, Eurocommissaris Binnenlandse Zaken, die afgelopen dinsdag de nieuwe regelgeving aankondigde.

Nieuwe initiatieven moeten in de toekomst inschatten hoe groot de impact op de privacy van Europese burgers gaat zijn. De initiatiefnemers moeten ook bewijzen dat de nieuwe maatregelen nodig en proportioneel zijn. Daarnaast moeten ze ook aantonen dat de nieuwe maatregelen de fundamentele rechten van Europese burgers beschermen.

Alle systemen doorlichten

Ook wordt er een onafhankelijke instantie in het leven geroepen die op nationaal of Europees niveau een vinger aan de pols houdt. Deze controleur moet erop toezien dat de informatie-uitwisseling wel volgens de regels verloopt. Deze regelgeving wordt in het leven geroepen om de wildgroei te controleren van de informatie-uitwisseling in het kader van terrorismebestrijding en -opsporing.

Deze regels zijn ook van toepassing op SIS en SIS ll. Maar de regelementen slaan ook op een hoop andere initiatieven voor het uitwisselen van persoonlijke data. Twee voorbeelden zijn het European Cybercrime Platform (ECCP), opgericht om internetcriminaliteit te bestrijden, en het Terrorist Finance Tracking Program (TFTP).

Eurocommissaris Malmström gaat nu alle aanwezige systemen doorlichten en beoordelen of ze volgens de Europese regelgeving werken. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is bepaalde wetgeving na een aantal jaar automatisch te laten eindigen.

Overview Information Management Europese Unie