GroenLinks reageert hiermee op plannen van regeringspartij CDA om een landelijke database te creëren, waarin vingerafdrukken en gezichtsscans van alle Nederlanders worden opgeslagen ten dienste van politie en justitie. Tot nog toe bewaarde de overheid alleen vingerafdrukken van verdachten en veroordeelden.

Privacyrechten

De partij meent dat Nederland zich met de nieuwe wetgeving volgens het College Bescherming Persoonsgegevens schuldig zou maken aan het schenden van de in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) geformuleerde privacyrechten.

Oppositiepartijen

GroenLinks Kamerlid Azough vraagt aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken of de invoering van zo'n database inderdaad wordt voorbereid en waarom het belang daarvan opweegt tegen de privacyaantastingen, waarover het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) al heeft geoordeeld dat deze in strijd met het mensenrechtenverdrag zijn. Verder vraagt het Kamerlid hoe de plannen voor een vingerafdrukkendatabase in Europees verband liggen en wat de invoering en uitvoering zouden gaan kosten.

Behalve GroenLinks keren ook andere oppositiepartijen als SP en D66 zich tegen de plannen van het kabinet. De PvdA-fractie wil eerst de inhoud van het wetsvoorstel afwachten.

Boze burgers

Eerder deze maand is weblogger en GroenLinkser Arnoud Boer een digitale petitie tegen de kabinetsplannen gestart. Hij claimt inmiddels 1500 handtekeningen en 400 steunbetuigingen te hebben gehad voor zijn actie.

D66 juicht dergelijke initiatieven van boze burgers toe en het CBP heeft beloofd dit jaar harder te zullen ingrijpen tegen privacyschendingen, bleek gisteren al op Webwereld.