Dat schrijft minister Piet-Hein Donner van Binnenlandse Zaken (BZK) aan de Tweede Kamer in een reactie op Kamervragen van D66. Op 23 juni is er gestart met een proef waarbij de registratieapparatuur bij vier instanties waar reisdocumenten worden uitgegeven zo is aangepast dat de vingerafdrukken niet meer worden opgeslagen in een database.

Eerst testen

"Nadat is geconstateerd dat de gewijzigde programmatuur goed werkt bij de eerste vier uitgevende instanties wordt de programmatuur geïnstalleerd bij 7 andere uitgevende instanties. Daarna volgen alle andere uitgevende instanties", schrijft Donner. "De planning is dat eind juli 2011 de gewijzigde programmatuur bij alle uitgevende instanties zal zijn geïnstalleerd."

Dat betekent concreet dat als die planning wordt aangehouden dat vanaf het einde van juli er bij het aanvragen van identiteitsdocumenten geen vingerafdrukken meer in een database verdwijnen. De vingerafdrukken worden wel nog tijdelijk opgeslagen omdat ze wel nog moeten worden opgeslagen op een chip op het paspoort. De vingerafdrukken worden dus vanaf het moment van aanvraag totdat het paspoort klaar is (of tot de aanvraag wordt stopgezet) bewaard. Het opslaan van vingerafdruken op een chip in het paspoort is verplicht gesteld door Europa.

Eind augustus meer over vernietiging

Het gaat wel nog een aantal maanden duren voordat de databases met vingerafdrukken die al zijn aangelegd worden gewist uit de reisdocumentenaanvraag- en archiefstations (RAAS). "Het onderzoek naar de wijze waarop de volledige verwijdering van de vingerafdrukken (en de sporen daarvan) uit het RAAS moet gaan plaatsvinden is volop gaande", aldus de minister. Securitybedrijf Fox-IT voert dit onderzoek uit.

"De verwachting is dat eind augustus 2011 duidelijk zal zijn hoe de (sporen van de) vingerafdrukken verwijderd kunnen worden en dat ook in een testomgeving is vastgesteld dat de methode werkt. Met dat resultaat kan dan vervolgens bepaald worden hoe de programmatuur van het RAAS moet worden aangepast, hoe lang het gaat duren om dat te ontwikkelen én hoe lang het gaat duren om de gewijzigde programmatuur uit te rollen. Ik verwacht dat de planning hiervoor er in september 2011 zal zijn", stelt Donner.

Wissen, overschrijven

Een woordvoerder van het ministerie legt desgevraagd uit dat het niet eenvoudig is om de data te verwijderen. Het is geen kwestie van de delete-knop indrukken. De overheid moet er zeker van zijn dat er een manier wordt gevonden die ook de sporen van de data uitwist.