Dat schrijft Europarlementarier Sophie in 't Veld aan de Europese Commissie. Zij wijst erop dat de Nederlandse regering afspraken heeft gemaakt met het bedrijf Morpho, dat eigendom is van een Amerikaanse firma. Morpho regelt de technische achtergrond van het opslaan van de vingerafdrukken die burgers afstaan bij gemeenten als zij een paspoort aanvragen.

Die afspraken van de Nederlandse regering met Morpho behelzen dat dat bedrijf niet zonder meer de vingerafdrukken mag vrijgeven aan Amerikaanse opsporingsdiensten als die met een beroep op de Patriot Act, of de afgeleide daarvan FISA, die vingerafdrukken opvragen.

Morpho moet voldoen aan opvraag VS

Maar In 't Veld vraagt nu aan de Europese Commissie of die net als zij van mening is dat die afspraken onvoldoende zijn. Volgens de politica van D66 moet Morpho gewoon voldoen aan de Amerikaanse wet en kan het een dergelijk verzoek vanuit de Verenigde Staten niet zonder meer naast zich neerleggen. Maar het voldoen aan de Amerikaanse wet brengt Morpho weer in conflict met de Europese regelgeving, merkt In 't Veld op.

Daarom zou de Europese Commissie hiertegen maatregelen moeten treffen, vindt In 't Veld, die aan de EC vraagt of dergelijke maatregelen al in voorbereiding zijn. Daarnaast zou het Europese Hof van Justitie moeten worden gevraagd om een zogeheten prejuridische uitspraak, met andere woorden een jurisprudentie neerzetten waaraan rechters en wetgevers zich kunnen vasthouden.

Nieuwe Europese wetgeving helpt niet

In 't Veld betwijfelt of de nieuwe herziening van de Europese Data Protection Regulation de spagaat voor bedrijven in het voldoen aan de Europese en Amerikaanse wet oplost. Als dat wel het geval zou zijn, wil de Europarlementariër graag van de Europese Commissie horen op welke manier dat dan is.

In Nederland is veel verzet tegen de afname van de vingerafdrukken bij gemeenten. De Raad van State heeft het Europese Hof gevraagd of het afgeven van vingerafdrukken voor paspoorten in strijd is met de grondrechten en de mensenrechten. Daarmee werden alle lopende rechtszaken opgeschort. Ook hier gaat het om een prejudicieel advies. De RvS wil dat hebben van het Europese Hof van Justitie voordat het verder oordeelt over diverse juridische procedures die door burgers en organisaties is aangespannen tegen de Staat en enkele gemeentelijke overheden.