Wolfsen wordt geciteerd in het Utrechtse Stadsblad in een artikel waarin wordt ingegaan op het groeiende verzet onder burgers tegen de vingerafdrukkendatabase. De Utrechtse burgemeester ziet alleen maar voordelen. Hij zegt letterlijk: “Vingerafdrukken zeggen in het geheel niets over iemands persoonlijkheid, dus zijn ze niet persoonlijk.”

Ook voor opsporing?

Ook heeft hij geen bezwaar tegen de opslag van vingerafdrukken in een centrale database. “Dat helpt dure fraude en misbruik te voorkomen. Dat geld kan beter gebruikt worden voor sociale voorzieningen.” Het Utrechts Stadsblad zet daar tegenover dat daarvoor een database moet worden gebruikt die voor opsporingsdoeleinden ingezet wordt. Dat mag met de vingerafdrukkendatabase in het kader van de Paspoortwet namelijk niet. Wolfsen zegt wel dat een goede beveiliging van de database cruciaal is. Hij gaat ervan uit dat dat in orde is.

Zowel tegen decentrale (bij gemeenten) als centrale opslag van vingerafdrukken is veel verzet. Het opslaan zou wellicht een overtreding zijn van de Europese rechten van de mens. Zowel bij de Europese Commissie als in de Tweede Kamer zijn hierover vragen gesteld, maar minister Donner heeft al laten weten onverdroten door te gaan met de bouw van de centrale database.