Als je het laatste Security Intelligence Report (SIR) van Microsoft doorneemt wordt je niet overvallen door een urgente aandrang om Windows XP in te ruilen voor, bijvoorbeeld, Windows 7. Want, zo zegt Microsoft zelf, het aantal geïnfecteerde pc's met Windows 7 is hoger dan het aantal besmette XP-machines. Niet in absolute aantallen, maar in percentage. Vista doet het ook niet goed, maar Windows 8 en 8.1 dan weer wel, zegt Microsoft zelf.

Hieronder de absolute cijfers in een grafiek (via Forbes).

Maar, bij de conclusies van Microsoft moeten wel wat kanttekeningen worden geplaatst, vooral omdat het rapport de periode beschrijft vanaf juli tot aan de afgelopen jaarwisseling, een periode waarin Windows XP nog volledig werd ondersteund door Microsoft. Verder, zo merkt Forbes terecht op, werden Vista en Windows 7 juist in deze periode specifiek getarget door de malware Rotbrow, dat nu zo goed als inactief is.