De periode voor algemene support voor Windows Vista komt op 10 april dit jaar te vervallen. Daarna gaat normaliter de zogeheten uitgebreide support in, waarbij Microsoft alleen security-patches uitbrengt. Maar voor het relatief weinig gebruikte Vista is dat niet van toepassing. De extended support geldt niet voor de consumentenuitvoeringen Home en Ultimate. Thuisgebruikers en kleinere ondernemingen staan in de kou.

Vista-varianten

"Verlengde ondersteuning is niet van toepassing op consumenten-, hardware-of multimedia producten", vermeldt Microsoft in de FAQ over de lifecycle-policy. De zakelijke uitvoeringen Vista Business en Vista Enterprise gaan op 10 april wel de fase van extended support in. Die periode loopt tot 11 april 2017.

Microsoft brengt tot die einddatum nog patches uit voor deze Vista-varianten. Dat zijn dan alleen updates voor security-kwesties. Bovendien moeten bedrijven een betaald supportcontract hebben om ondersteuning te krijgen bij problemen. Consumenten hebben die optie niet en krijgen na 10 april ook geen security-fixes meer voor hun Vista-varianten.

Dit betreft de meest actuele Vista-versie: dus mét service pack 2 (SP2). Het geheel vervallen van de support geldt voor de consumentenuitvoeringen Home Basic, Home Premium en Ultimate. Microsoft heeft dit in 2007 al bekend gemaakt en het in de jaren daarna nog meermaals toegelicht.

XP heerst nog

Dit is bijvoorbeeld gedaan toen Microsoft de verkoop van Vista stopzette. Vista is sinds eind oktober 2010 niet meer als los pakket te verkrijgen, en sinds oktober 2011 niet meer voorgeïnstalleerd op nieuwe pc's. Het is vervangen door Windows 7, dat in oktober 2009 op de markt is gekomen.

Die actuele Windows-versie is in augustus 2010 zijn voorganger gepasseerd wat marktaandeel betreft. Het nog oudere Windows XP is nu in februari 2012 wereldwijd nog altijd het meestgebruikte computerbesturingssysteem. Op basis van trends in versieverschuivingen is de verwachting dat 7 pas de grootste wordt als Windows 8 op de markt is, naar schatting in het derde kwartaal van dit jaar.

In Nederland nog 15 procent

Vista heeft volgens marktmeter NetApplicaties nu een wereldwijd marktaandeel van ruim 8 procent, wat al geruime tijd gestaag dalende is. Volgens concurrent StatCounter zit Vista nog net op 10 procent. In Nederland is de vorige Windows-versie nog flink meer in gebruik: 15 procent van de Nederlandse computers draait volgens StatCounter nog Vista. Onderscheid tussen de consumenten- en de bedrijfsuitvoeringen wordt hierbij niet gemaakt.

Update:

Microsoft heeft de support voor de consumentenvarianten van Windows Vista toch nog verlengd. Die loopt nu tot in april 2017. Het concern heeft donderdagnacht 16 februari 2012 besloten, na publicatie van Webwerelds nieuws- en achtergrondartikel over het verlopen van de ondersteuning.